Genetische erfenis en cognitieve profielen bij hoogbegaafde kinderen

Een recente studie heeft de IQ-scores en cognitieve vaardigheden van een groep begaafde Italiaanse kinderen beoordeeld en vergeleken met die van hun ouders, gebruikmakend van de Wechsler-schalen.

Negenenvijftig begaafde kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar namen deel aan de WISC-IV-test, terwijl hun ouders (53 moeders en 55 vaders) de WAIS-IV-test aflegden.

De begaafde kinderen (IQ ≥ 120) behaalden bijzonder hoge scores op het gebied van verbale begripsvaardigheden (VCI) en visueel-perceptueel redeneervermogen (PRI). Meer dan twee derde van de moeders en meer dan de helft van de vaders behaalden ook een IQ ≥ 120. De begaafde kinderen scoorden significant hoger dan zowel hun moeders als vaders op het gebied van VCI en PRI.

De moeders behaalden significant hogere scores dan hun kinderen op het gebied van verwerkingssnelheid. Correlationele analyses toonden aan dat het IQ van de kinderen positief gerelateerd was aan dat van hun moeders. In lijn met de literatuur werd vastgesteld dat het cognitieve profiel van begaafde kinderen verschilde op verschillende cognitieve gebieden. Daarom bleek de General Ability Index de WISC-IV-index te zijn die het beste overeenkwam met het potentieel van begaafde jongeren. In overeenstemming met eerdere onderzoeken suggereert de studie dat intellectuele vaardigheden, met name werkgeheugen en verwerkingssnelheid, behouden blijven en vermoedelijk worden doorgegeven van de ene generatie op de andere.

Deze bevindingen werpen nieuw licht op het begrip begaafdheid en de overerving van cognitieve vaardigheden. Traditioneel werd begaafdheid gedefinieerd op basis van een hoge IQ-score, waarbij een IQ van 130 of hoger vaak als criterium werd gehanteerd. Deze benadering beperkte echter het begrip van begaafdheid tot een enkele maatstaf en hield geen rekening met de complexiteit en diversiteit van cognitieve vaardigheden.

Deze studie heeft laten zien dat begaafde kinderen niet alleen uitzonderlijk scoren op het gebied van verbale begripsvaardigheden en visueel-perceptueel redeneervermogen, maar dat deze vaardigheden ook in verband worden gebracht met hun ouders. Met andere woorden, kinderen van begaafde ouders vertonen vergelijkbare cognitieve profielen.

Interessant genoeg waren er ook verschillen tussen de ouders en kinderen in termen van verwerkingssnelheid.

De moeders behaalden hogere scores dan hun kinderen op dit specifieke gebied. Dit kan mogelijk verklaard worden door verschillen in leeftijd en ervaring, waarbij oudere volwassenen over het algemeen iets langzamer zijn in het uitvoeren van taken die verband houden met verwerkingssnelheid.

De bevindingen van deze studie benadrukken het belang van het onderzoeken van meerdere cognitieve vaardigheden bij het identificeren en begrijpen van begaafdheid. Het IQ blijft een belangrijke indicator, maar het is ook essentieel om te kijken naar specifieke cognitieve domeinen zoals verbale begripsvaardigheden en visueel-perceptueel redeneervermogen om een vollediger beeld te krijgen van de begaafdheid van een individu.

Bovendien wijzen de resultaten op het potentieel voor overerving van cognitieve vaardigheden van ouders naar kinderen. Hoewel de exacte mechanismen hiervoor nog niet volledig begrepen zijn, suggereert het onderzoek dat bepaalde aspecten van intelligentie genetisch overdraagbaar kunnen zijn. Dit opent interessante perspectieven voor toekomstig onderzoek naar de genetische basis van begaafdheid en de mogelijke ontwikkeling van screeningsmethoden om vroegtijdig getalenteerde individuen te identificeren.

Pezzuti L, Farese M, Dawe J, Lauriola M. The Cognitive Profile of Gifted Children Compared to Those of Their Parents: A Descriptive Study Using the Wechsler Scales. J Intell. 2022 Oct 24;10(4):91. doi: 10.3390/jintelligence10040091. PMID: 36412771; PMCID: PMC9680488.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.