• Peiling

Privacystatement

Dit privacystatement gaat over de verwerking van jouw persoonsgegevens voor het forum van Autsider. Autsider doet zijn best om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Jouw persoonsgegevens worden door Autsider verwerkt zoals dit is toegestaan op grond van de wet. In dit privacystatement hebben we op een rij gezet hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden en welke rechten in dat kader aan jou toekomen.

1. Persoonsgegevens en doeleinden
Wat is een persoonsgegeven?
Een persoonsgegeven is alle informatie die jou als persoon (direct of indirect) kan identificeren, zoals een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook jouw geboortedatum of e-mailadres.

Waarvoor gebruikt Autsider jouw persoonsgegevens?
1.1. Autsider vraagt je bij aanmelding voor het forum jouw nickname of een verzonnen naam en e-mailadres, om een gebruikersprofiel aan te maken. Wij gebruiken deze gegevens, zodat je op het forum berichten kunt plaatsen en uitwisselen. Je moet de forumregels accepteren voordat je gebruik kan maken van het forum.
1.2. Je e-mailadres en IP-adres zijn bekend bij de medewerkers van het Autsider Forum en het e-mailadres wordt gebruikt om met je te communiceren in de volgende omstandigheden: overtreding forumregels, verbanning van het forum en fouten/omstandigheden m.b.t. het account van de gebruiker (bijvoorbeeld niet-kloppende gegevens en aanpassen van de naam van de gebruiker).

2. Met wie deelt Autsider persoonsgegevens?
Jouw gegevens kunnen alleen door medewerkers werkzaam bij het forum van Autsider ingezien worden.

3. Forumregels en inhoud berichten
3.1 Je bent zelf verantwoordelijk dat de inhoud van de berichten die je op het forum plaatst voldoen aan de forumregels.
3.2 Vervallen.
3.3 Vervallen.
3.4 Wij adviseren je om voorzichtig om te gaan met de informatie die je deelt op het forum. Wees je ervan bewust dat alles wat je op het forum plaatst door iedereen met een account gelezen kan worden.
3.5 Indien je de forumregels overtreedt, krijg je een waarschuwing en bij zware overtredingen word je verbannen van het forum. Via jouw IP adres kunnen we ook achterhalen of je al vaker gewaarschuwd of verbannen bent. Je kunt bezwaar maken door een mail te sturen naar i n f o @ a u t s i d e r . n e t. Je moet daarvoor wel uit de anonimiteit treden.

4. Bewaartermijnen
Hoe lang bewaart Autsider jouw gegevens?
4.1 Wij verwijderen je accountgegevens op verzoek binnen 24 uur.
4.2 Berichten die je plaatst op dit forum worden eigendom van Autsider en blijven op het forum staan. Ook als je jouw account verwijdert. Je gebruikersnaam wordt dan geanonimiseerd, zodat jouw berichten niet naar jou herleidbaar zijn. Anders is het namelijk mogelijk dat waardevolle informatie op het forum verloren gaat, waar andere gebruikers nog iets aan kunnen hebben. Heel veel lotgenoten kunnen van jouw ervaringen leren.

5. Beveiliging van persoonsgegevens
Autsider heeft beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn en niet verloren kunnen raken of per ongeluk aan iemand anders gestuurd kunnen worden. Mocht er toch iets mis gaan, dan laten we dit weten.

6. Wat zijn jouw rechten?
Je mag Autsider via i n f o @ a u t s i d e r . n e t vragen om:
6.1 te laten zien welke gegevens wij van jou hebben;
6.2 jouw persoonsgegevens te laten verbeteren of verwijderen;
6.3 bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens; hetgeen inhoudt dat je niet meer deel kunt nemen aan het Forum, omdat we deze gegevens nodig hebben;
6.4 de verwerking en overdracht van jouw persoonsgegevens te beperken;
6.5 jouw persoonsgegevens door te geven aan jou of aan een derde;
6.6 een of meer van jouw topics te verwijderen;
6.7 jouw account te verwijderen en je berichten te anonimiseren.

Als je jouw account laat verwijderen:
- kun je niet meer inloggen op het forum en worden alle gegevens die Autsider van jou heeft verwijderd (e-mailadres en IP-adres).
- word je gebruikersnaam geanonimiseerd.
- blijven je berichten online staan onder een geanonimiseerde gebruikersnaam.

Bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Autsider zal jouw vraag bekijken en je zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen één maand, laten weten wat we met jouw vraag zullen doen. Om jouw vraag goed te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat je er duidelijk bij zet waarom je dit graag wilt. Bij een geschil mag je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Vragen?
Indien je vragen hebt over dit privacystatement dan kun je een mail sturen naar
i n f o @ a u t s i d e r . n e t

Augustus 2023. Versie 2.0