• Peiling
  • Ben jij een zeurder of winnaar?

    Je mag 1 optie selecteren

     
     
    Bekijk resultaten

ADHD en sociale uitsluiting tijdens kindertijd

Niet alleen nieuws, maar ook inspirerende verhalen, opiniestukken en andere interessante content vanuit diverse media.
Gebruikersavatar
Admin
Beheerder
Berichten: 2026
Lid geworden op: 04 jun 2022 13:59
Locatie: Amersfoort
1e diagnose: Autisme
Contacteer:

ADHD en sociale uitsluiting tijdens kindertijd

Ongelezen bericht door Admin »

Hoewel er al onderzoek suggereerde dat er een verband bestaat tussen ADHD en sociale uitsluiting, zijn er geen studies die de richting van deze relatie hebben vastgesteld of het verschil hebben onderzocht tussen stabiele eigenschappen en fluctuerend gedrag. Uit een nieuwe studie bleek dat kinderen met ADHD later in hun jeugd een verhoogd risico liepen om sociaal geïsoleerd te raken. Dit was vooral merkbaar wanneer dit werd gerapporteerd door leerkrachten of voor hyperactieve kinderen op school. Al met al wijzen onze bevindingen op de rol van neurologische ontwikkelingsstoornissen bij het vormgeven van sociale ervaringen op latere leeftijd.

Voor deze studie was het belangrijk om te focussen op veranderingen in gedrag in plaats van verschillen in eigenschappen, omdat sociale isolatie dynamisch blijkt te zijn gedurende de kindertijd. Met behulp van traditionele methoden hebben we bidirectionele verbanden aangetoond tussen sociale isolatie en ADHD-symptomen. Echter, wanneer we methoden gebruiken die rekening houden met stabiele eigenschappen, blijkt uit het bewijs dat toenames in ADHD-symptomen leiden tot toenames in sociale isolatie gedurende de kindertijd. De bevindingen van traditionele methoden kunnen misleidend zijn, omdat ze overdreven verbanden rapporteren die niet nauwkeurig weergeven hoe individuele kinderen veranderen gedurende de ontwikkeling. Onze bevindingen voegen verklarende waarde toe aan traditionele longitudinale modellen, omdat ze laten zien hoe individuele kinderen in de loop der tijd veranderen, relatief ten opzichte van hun eigen bestaande eigenschappen. Met behulp van deze methoden kunnen stabiele fundamentele verschillen tussen individuen worden onderscheiden van binnen-persoonlijke processen die kunnen leiden tot verandering in het ene gedrag naar verandering in het andere. Soortgelijke binnen-persoonlijke verbanden zijn gevonden met betrekking tot hoe peersocialisatie verband houdt met autistische kenmerken en depressie, en dit is vergelijkbaar met onderzoek naar individuele versus populatieniveau-voorspellingen in het gedrag van kinderen. Onze bevindingen benadrukken dat verbanden op groepsniveau de actieve gedragsprocessen die ten grondslag liggen aan waarom kinderen in de loop der tijd meer of minder sociaal geïsoleerd worden, niet kunnen vastleggen.

We ontdekten dat een groot deel van het verband tussen ADHD-symptomen en sociale isolatie werd verklaard door gedeelde, stabiele eigenschappen die kinderen zowel meer vatbaar maken voor isolatie als hogere ADHD-symptomen geven. Deze factoren kunnen sociale problemen, genetische kwetsbaarheden of persoonlijkheidskenmerken omvatten. Wanneer we rekening hielden met deze vertroebeling van stabiele eigenschappen, toonden we aan dat toenames in ADHD-symptomen direct en consistent leiden tot meer sociale isolatie gedurende de kindertijd. Verder toonden we aan dat dit niet werd verklaard door antisociaal of prosociaal gedrag naar buiten toe. Het kan zijn dat kinderen met ADHD worden buitengesloten vanwege negatieve acties en percepties die hun leeftijdsgenoten over hen hebben. Hyperactieve kinderen worden vaak negatief ervaren door klasgenoten en hun maladaptieve gedrag kan ervoor zorgen dat ze in de schijnwerpers staan voor disfunctionele interacties met leeftijdsgenoten. Onderzoek toont aan dat kinderen met ADHD vaker slachtoffer worden van pesterijen in vergelijking met typisch ontwikkelende kinderen. Negatieve interacties kunnen het gevoel van onbegrip vergroten en slachtofferschap van pesterijen, vooral op school, kan ertoe leiden dat kinderen met ADHD zich terugtrekken, afgewezen, eenzaam en geïsoleerd voelen.

Bij het overwegen van verschillende presentaties van ADHD waren de verbanden met sociale isolatie het sterkst voor hyperactieve/impulsieve symptomen. Kinderen met hogere hyperactiviteit/impulsiviteit kunnen worden buitengesloten van sociale interacties omdat ze vaker gesprekken domineren, onderbreken, afdwalen en alleen praten over onderwerpen die hen interesseren. Hyperactieve/impulsieve, maar niet onoplettende symptomen, kunnen negatieve reacties van anderen oproepen. Kinderen met hoge niveaus van hyperactieve/impulsieve symptomen kunnen als storend en niet-conform aan de schoolregels worden gezien, wat van invloed kan zijn op hoe ze worden waargenomen door andere leeftijdsgenoten in de klas. Dit is in overeenstemming met onze bevinding dat het verband tussen ADHD-symptomen en sociale isolatie alleen duidelijk was voor leerkrachten op school. Ouders kunnen hun kinderen mogelijk anders beoordelen dan leerkrachten vanwege biases in het rapporteren en observeren van hun kind in verschillende omgevingen. Leerkrachten zien kinderen in een gestructureerde sociale omgeving die bedoeld is om rust en stilte te bevorderen. Ze observeren ook veel interacties tussen kinderen die thuis niet per se zouden plaatsvinden, waardoor ze een breder referentiekader hebben om peerrelaties te observeren en sociale isolatie te herkennen. Thuis kunnen ouders van kinderen met ADHD hyperactieve/impulsieve symptomen mogelijk als normaal beschouwen en zich inspannen om sociale interacties met andere kinderen te bevorderen. Onze bevindingen benadrukken de verschillen in hoe kinderen met ADHD sociale isolatie ervaren in verschillende contexten, zoals thuis en op school.

Er zijn enkele beperkingen opgemerkt in deze studie. Ten eerste is het onduidelijk hoe onze bevindingen van toepassing zijn op klinische populaties van kinderen met ADHD, waar ernstigere vormen van ADHD mogelijk vaker voorkomen. In plaats

daarvan tonen we aan dat hyperactieve/impulsieve symptomen geassocieerd zijn met sociale isolatie, zelfs in de algemene bevolking. Ten tweede kunnen modellen die alleen rapporten van één informant gebruiken de verbanden hebben overdreven. We hebben de analyses herhaald met verschillende combinaties van informanten, wat aantoonde dat ongeacht de ADHD-informant, rapporten van leerkrachten over isolatie de associatie aandreef. Deze bevinding wordt ondersteund door onderzoek dat leerkrachtrapporten heeft gevalideerd met objectieve maatregelen van sociale verbondenheid bij kinderen. Ten derde hebben we geen rekening gehouden met verstorende factoren in RI-CLPM. Het gedrag van kinderen is complex en het is mogelijk dat er andere factoren zijn die onze bevindingen hebben beïnvloed, zoals pesterijen. Ten vierde kunnen onze bevindingen uit een tweelingsteekproef mogelijk niet generaliseerbaar zijn naar eenlingen. Aangezien alle deelnemers een broer of zus van dezelfde leeftijd delen, kan dit onze modelramingen hebben vergroot. Het gedrag van de ene tweeling kan het gedrag van de andere tweeling versterken, waardoor ze meer op elkaar lijken bovenop stabiele genetische en omgevingsfactoren. Niettemin kunnen tweelingen zich nog steeds geïsoleerd voelen van hun leeftijdsgenoten ondanks, en misschien vanwege, de nauwe band met hun tweelingbroer of tweelingzus. Bijvoorbeeld, kinderen kunnen zich terugtrekken of actieve sociale interacties met leeftijdsgenoten vermijden ten gunste van het gezelschap van hun tweelingbroer of tweelingzus van dezelfde sekse en leeftijd.

Onze bevindingen hebben 3 belangrijke implicaties voor toekomstig onderzoek. Ten eerste moeten toekomstige longitudinale onderzoeken onderscheid maken tussen processen die stabiele eigenschappen weerspiegelen en tijdsgevoelige processen. We laten zien dat CLPM dit niet kan doen bij het beoordelen van het gedrag van kinderen. Het ontrafelen van verbanden tussen personen (overeenkomsten in eigenschappen) en binnenpersonen (temporele schommelingen) in psychiatrische aandoeningen gedurende de kindertijd is nuttig om individuele voorspellingen te informeren, psychiatrische comorbiditeit te begrijpen en ontwikkelingspaden onderliggend aan psychische stoornissen te ontdekken. Ten tweede kan sociale isolatie een mechanisme zijn waardoor kinderen met ADHD een verhoogd risico kunnen lopen op bijkomende psychische stoornissen. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat beperkte of schadelijke relaties kunnen leiden tot angst en depressie. Op dezelfde manier toonde een RI-CLPM-studie aan dat sociale problemen later internaliserende problemen veroorzaakten in de kindertijd. Onderzoek is nodig om vast te stellen of sociale isolatie een katalysator is voor psychische stoornissen bij kinderen met ADHD, los van genetische comorbiditeit. Ten derde hebben we een bre

der scala aan psychische stoornissen dan ADHD en interpersoonlijke uitkomsten dan sociale isolatie nodig om algemene longitudinale modellen te bouwen. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat zelfbeheersing, aandachtsregulatie en externe gedragsproblemen andere verbanden hebben met sociale isolatie. Onderzoekers moeten toekomstige longitudinale modellen bouwen die gedrag in de loop van de tijd integreren om de algemene patronen van co-voorkomen en wederzijdse invloed tussen psychiatrische aandoeningen en interpersoonlijke uitkomsten beter te begrijpen.

Over het algemeen draagt deze studie bij aan ons begrip van het verband tussen sociale isolatie en ADHD-symptomen bij kinderen. Het benadrukt het belang van longitudinale benaderingen en het onderscheid maken tussen stabiele eigenschappen en veranderende gedragspatronen bij het onderzoeken van deze relaties. Het kan belangrijke implicaties hebben voor het ontwikkelen van interventies en ondersteunende programma’s om de sociale ervaringen van kinderen met ADHD te verbeteren en hun risico op sociale isolatie te verminderen.

Thompson KN, Agnew-Blais JC, Allegrini AG, Bryan BT, Danese A, Odgers CL, Matthews T, Arseneault L. Do Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms Become Socially Isolated? Longitudinal Within-Person Associations in a Nationally Representative Cohort. JAACAP Open. 2023 Jun;1(1):12-23. doi: 10.1016/j.jaacop.2023.02.001. PMID: 37312759; PMCID: PMC10259183.
Plaats reactie