Over ons

Autsider Forum

Pionier in online lotgenotencontact

Stichting Autsider is in 2001 opgericht met als doel volwassenen met autisme met elkaar in contact te brengen, hen te ondersteunen en een informatiebron te zijn. De nadruk lag en ligt op online en Internet, indertijd nog min of meer in de beginfase.

Vrij grote bekendheid onder de doelgroep alsmede onder hulpverleners in Nederland en Vlaanderen hadden we in de periode 2004-2012 met het Autsider Forum (online lotgenotencontact voor volwassenen met autisme) en, hoewel in veel mindere mate, het Autsider Partner Forum (idem, maar voor partners en gezinsleden van mensen met autisme).

De hier getoonde logo’s herinneren nog aan die tijd. Een tijd die volgens enkelen nooit voorbij had mogen gaan.

Gelijktijdig met de opkomst van de huidige social media liep de belangstelling voor onze forums terug en zochten we in een inmiddels sterk veranderd onlinelandschap naar nieuwe wegen om onze doelgroep tot steun te zijn.

In 2022 hebben we de oude forums offline gehaald en het woord autisme vervangen door neurodiversiteit. We hebben een kleiner forum opgezet met een andere functie, gericht op de inmiddels breder gedefinieerde doelgroep. Dit blog, waarop je nu leest, bestaat sinds 2023 en biedt actuele en vaak complexe informatie op een toegankelijke manier aan. We hopen hiermee bij te dragen aan een begripvolle, inclusieve en neurodiverse samenleving.

Zonder camoufleren jezelf kunnen zijn

Naar schatting heeft ongeveer 1,2 procent van de bevolking in Nederland de diagnose autisme, terwijl dat voor ADHD 2 procent is, dyslexie 4 procent en hoogbegaafdheid 2,5 procent (ongeveer 0,1 procent heeft een uitzonderlijk hoge intelligentie met een IQ hoger dan 145). Het is belangrijk op te merken dat deze cijfers slechts schattingen zijn op basis van vastgestelde diagnoses. Volgens sommige wetenschappers zijn de werkelijke percentages waarschijnlijk hoger omdat veel gevallen niet worden gediagnosticeerd.

Autsider Forum

Mensen met een neurodivergente identiteit hebben een andere manier van denken, voelen en waarnemen dan de meerderheid van de bevolking.
Dit kan variëren van autisme, ADHD en dyslexie tot het syndroom van Gilles de la Tourette en andere neurodivergente eigenschappen.

In onze maatschappij wordt van deze mensen verwacht dat ze zich aanpassen aan ‘de norm’, maar neurodiversiteit is een natuurlijke variatie met eigen specifieke mogelijkheden én beperkingen, want laten we die zeker óók blijven benoemen; neurodivergent zijn betekent niet louter beperking óf louter talent. Het is beide en met grote individuele verschillen. Van Elon Musk en Albert Einstein aan de ene kant tot mensen die levenslang begeleiding nodig hebben om zich staande te houden.

Neurodiversiteit verwijst naar de erkenning van de variatie in neurologische structuren en functies bij mensen. Met andere woorden, het omvat het idee dat onze hersenen verschillen in de manier waarop ze informatie verwerken en reageren op de wereld om ons heen.

Mensen met neurodivergentie denken en ervaren anders en dat kan een bron van creativiteit zijn. Oog voor detail en een intense focus op een bepaald onderwerp zijn andere kenmerken, wat kan leiden tot expertise in hun vakgebied. Veel neurodivergente mensen hebben een goed ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel en handelen daar ook naar.

Autsider vindt het belangrijk om deze diversiteit te erkennen en de talenten en kwaliteiten van neurodivergente mensen te waarderen, stimuleren en bij elkaar te brengen om zo gezamenlijk te werken aan een inclusieve en creatieve samenleving.

Sinds 2014 is Stichting Autsider eigendom van Eric Hartog en Francis Revet. Hoewel wij geen professionals zijn, brengen wij een schat aan ervaringsdeskundigheid mee. Wij zijn in 2017 gescheiden, maar dat heeft geen invloed op het gezamenlijke project Autsider. Eric verdient zijn dagelijks brood als consulent bij een bureau dat mensen met autisme detacheert.

Op feiten gebaseerde informatie

De artikelen op dit blog worden, hoewel anoniem geplaatst, geschreven door onszelf, onze toegewijde vrijwilligers en gastschrijvers.

Veel van deze artikelen zijn gebaseerd op relevante onderzoekspublicaties die te vinden zijn op Pubmed. Om de vaak specialistische en complexe inhoud van deze publicaties om te zetten in begrijpelijke artikelen voor onze gemiddeld tot hoogopgeleide lezers, maken we, waar dat van toegevoegde waarde is, gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) voor het schrijven en redigeren van tekst alsmede het genereren van afbeeldingen. Waar van toepassing is er een bronvermelding.

Het is belangrijk om te weten dat de informatie op dit blog als algemene informatie moet worden beschouwd en niet als professioneel advies. Voor professioneel (psychologisch, medisch e.d.) advies verwijzen we per definitie door naar professionals.

Stichting Autsider blijft zich inzetten voor het bieden van waardevolle en ondersteunende informatie aan onze gemeenschap. Mocht je vragen of zorgen hebben over de inhoud op ons blog, neem dan gerust contact met ons op. Zo ook als je ideeën hebt voor onderwerpen of bijvoorbeeld zelf iets wilt schrijven.