DSM-5 Gilles de la Tourette

A. Zowel meervoudige motorische als één of meer vocale tics zijn aanwezig gedurende minstens één jaar. De tics kunnen echter in perioden van tijd verdwijnen of afnemen, maar nooit langer dan drie opeenvolgende maanden.

B. De leeftijd waarop de tics begonnen zijn, is vóór het 18e levensjaar.

C. De tics zijn niet toe te schrijven aan het directe fysiologische effect van een middel (bijvoorbeeld cocaïne) of een andere medische aandoening (bijvoorbeeld de ziekte van Huntington, posttraumatische stressstoornis).

D. De tics veroorzaken klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociaal, beroepsmatig of ander belangrijk functioneren.

E. De stoornis is niet te wijten aan een andere medische aandoening of een andere stoornis.

Voor een diagnose van de stoornis van Gilles de la Tourette moeten aan alle bovenstaande criteria (A-E) worden voldaan. Houd er rekening mee dat dit een beknopte samenvatting is en het raadplegen van de DSM-5 voor gedetailleerdere en specifiekere informatie wordt aanbevolen.