Autist vaker kritisch op het werk

Er is recent onderzoek verschenen dat een opvallende eigenschap van autistische mensen in de werkomgeving belicht: zij uiten vaker hun zorgen over werkgerelateerde kwesties dan hun niet-autistische collega’s. Dit artikel bespreekt waarom dit gebeurt en wat de positieve gevolgen hiervan kunnen zijn voor de werkplek.

Autistische mensen en sociale rechtvaardigheid

Autistische mensen hebben vaak een sterk gevoel voor sociale rechtvaardigheid. Dit betekent dat ze proberen collega’s te helpen waar nodig en ervoor te zorgen dat hun werkplek best practices implementeert. Ondanks hun algemene ongemak met communicatie en hun afkeer van het trekken van aandacht, geven veel autistische mensen aan dat hun behoefte om te doen wat zij als juist beschouwen, zwaarder weegt dan hun angst om dit te uiten.

Grote bedrijven zoals Ford, Google en Microsoft hebben al lang de positieve impact erkend die autistische werknemers kunnen hebben.

Neem bijvoorbeeld Tessa, die zegt: “Ik blijf stil tijdens een vergadering, zelfs als ik iets bij te dragen heb. Maar als ik voel dat iemand op enige manier wordt gepest, zal ik heel vocaal mijn mening geven.”

De drang om het goede te doen

Een ander voorbeeld is Petra, die al van jongs af aan een sterke behoefte had om ervoor te zorgen dat mensen “het juiste deden.” “Ik werk nu als verpleegster,” legt ze uit. “Er zijn procedures om de veiligheid van mensen te beschermen, maar collega’s nemen nog steeds soms een loopje met de regels. Dit is voor mij een zwart-witkwestie, en ik zal iedereen rapporteren die de regels niet volgt, omdat dit patiënten in gevaar brengt.”

Autistische mensen op de werkvloer

Simone, een manager, vertelt: “Collega’s weten dat ik nooit zal toekijken en slechte praktijken ongezien laat. Hoewel het me stress bezorgt om mijn mening te uiten, zou het nog stressvoller zijn om niet in te grijpen als ik verspilling, slecht gedrag of inefficiëntie zie.”

Deze voorbeelden tonen aan dat autistische mensen vaak niet kunnen wegkijken van wat zij als misstanden beschouwen. Dit gedrag kan worden verklaard door de manier waarop zij morele beslissingen nemen, vaak gebaseerd op de gevolgen van hun gedrag in plaats van hun emotionele reactie op de situatie.

Onderzoek bevestigt verschillen

Recente studies ondersteunen deze waarnemingen en suggereren dat autistische mensen eerder geneigd zijn om inefficiënte processen en disfunctionele praktijken op de werkplek aan te kaarten dan niet-autistische mensen. In een online enquête werden 33 autistische en 34 niet-autistische werknemers gepresenteerd met hypothetische werkplaatsituaties, waaronder ethische kwesties of voorbeelden van operationele inefficiëntie. Beide groepen moesten deze voorbeelden evalueren en aangeven welke actie ze zouden ondernemen als ze zich bewust waren van ethische kwesties of inefficiënties.

De resultaten toonden aan dat autistische deelnemers vaker aangaven dat ze actie zouden ondernemen. Dit kan te maken hebben met het feit dat autistische mensen minder bezorgd zijn over wat anderen van hen denken wanneer ze morele oordelen vellen. Ze internaliseren mogelijk ook een andere set culturele overtuigingen en psychologische regels in hun vroege ontwikkelingsstadia, waardoor ze minder snel door anderen worden beïnvloed.

De invloed van autistische werknemers

Het is belangrijk om te erkennen dat het inhuren van mensen die bereid zijn zorgen te uiten over zowel kleine als grote werkplekkwesties of wanpraktijken, een positieve invloed kan hebben op de werkplek. Grote bedrijven zoals Ford, Google en Microsoft hebben al lang de positieve impact erkend die autistische werknemers kunnen hebben. Dit nieuwe onderzoek benadrukt de waarde die autistische werknemers op organisatorisch niveau kunnen brengen voor bedrijven die hun werknemers en klanten willen beschermen en op een efficiënte, professionele en ethische manier willen opereren.

Conclusie

Autistische mensen hebben de neiging om vaker zorgen te uiten op hun werkplek vanwege hun sterk gevoel voor rechtvaardigheid en hun neiging om morele beslissingen te baseren op de gevolgen van hun gedrag. Dit gedrag kan een positieve invloed hebben op de werkplek, vooral in bedrijven die de nadruk leggen op ethische en efficiënte praktijken. Door het potentieel van autistische werknemers te erkennen en te benutten, kunnen organisaties profiteren van een werkcultuur die openstaat voor verbetering en gerechtigheid.

Hartman, LM, Farahani, M, Moore, A. et. Al (2023) Organizational benefits of neurodiversity: preliminary findings on autism and the bystander effect. Autism Research, 16(10): 1989-2001

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.