autisme

Depressie en stress bij ouders van kinderen met autisme

Het opvoeden van een kind met autisme brengt veel uitdagingen met zich mee, zoals gevoelens van schuld, waardeloosheid en teleurstelling, vooral na de diagnose. Ouders ervaren vaak stress door de voortdurende zorg en het gebrek aan acceptatie door de samenleving. Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen de ernst van autisme, de emotionele en gedragsproblemen van autistische kinderen, de interne stigmatisatie, depressieve symptomen en ouderlijke stress.

Methodologie

In dit onderzoek werden moeders van 93 kinderen met autisme geïncludeerd. De kinderen waren tussen de 6 en 11 jaar oud. De moeders vulden diverse vragenlijsten in, zoals de Beck Depression Inventory (BDI), de Internalized Stigma of Mental Illness Scale (ISMI), de Autism Behavior Checklist (ABC), de Parenting Stress Index-Short Form (PSI-SH) en de Strength and Difficulties Questionnaire-Parent Form (SDQ-P). De gegevens werden verzameld in een ziekenhuisomgeving, zonder financiële compensatie voor de deelnemers.

Resultaten

De resultaten toonden aan dat de emotionele en gedragsproblemen van het kind, evenals de interne stigmatisatie door de ouder, een mediërende rol speelden in de relatie tussen de ernst van autisme en de ouderlijke stress en depressieve symptomen.

VariabeleGemiddelde (SD) / N (%)
Leeftijd van het kind8.22 (3.63)
Tijd sinds diagnose (jaren)4.66 (3.27)
Leeftijd van de moeder37.07 (6.10)
Geslacht van het kindMan: 74 (79.6%)
Medische diagnose24 (25.8%)
Gebruik van psychiatrische medicatie55 (59.1%)
Opleidingsniveau van de moederBasisonderwijs: 47 (51.1%)
Middelbaar onderwijs: 26 (28.3%)
Hoger onderwijs: 19 (20.7%)
Aantal broers/zussen2.17 (0.91)
Demografische gegevens van de deelnemers

De correlatieanalyse liet zien dat er een sterke relatie was tussen de emotionele en gedragsproblemen van het kind (gemeten met de SDQ-P), de ernst van autisme (gemeten met de ABC), de interne stigmatisatie (gemeten met de ISMI-TR), depressie (gemeten met de BDI) en ouderlijke stress (gemeten met de PSI-SH).

Het onderzoek toont aan dat de ernst van autisme niet direct gerelateerd is aan depressieve symptomen bij de ouders. In plaats daarvan leidt de ernst van autisme tot emotionele en gedragsproblemen bij het kind, wat op zijn beurt bijdraagt aan depressieve symptomen door middel van stigmatisatie. Moeders in dit onderzoek hadden gemiddeld 4,5 jaar ervaring met de diagnose van hun kind, wat suggereert dat zij gewend waren aan de kernsymptomen van autisme. Echter, emotionele en gedragsproblemen, samen met interne stigmatisatie, verhoogden het risico op depressie.

Evenzo leidt de ernst van autisme niet direct tot ouderlijke stress, maar veroorzaakt het dit via emotionele en gedragsproblemen en de daarmee samenhangende stigmatisatie. Dit is in overeenstemming met eerder onderzoek dat aantoont dat ouderlijke stress niet alleen gerelateerd is aan de ernst van autisme, maar ook aan de emotionele en gedragsproblemen van het kind en de interne stigmatisatie.

Sterke en zwakke punten van het onderzoek

Een sterke kant van dit onderzoek is de grondige methodologie en de voldoende grote steekproefomvang. Een beperking is echter dat de studie cross-sectioneel is, wat betekent dat er geen oorzakelijke conclusies kunnen worden getrokken. Bovendien richtte de studie zich alleen op moeders van kinderen in de leeftijd van 6 tot 11 jaar, waardoor de resultaten mogelijk niet generaliseerbaar zijn naar andere leeftijdsgroepen.

Conclusie

Het onderzoek benadrukt de complexe relatie tussen de ernst van autisme, emotionele en gedragsproblemen, interne stigmatisatie en de mentale gezondheid van zorgverleners. Interventies die zich richten op het verminderen van deze stigmatisatie en het verbeteren van de gedragsproblemen van het kind kunnen significant bijdragen aan de vermindering van ouderlijke stress en depressieve symptomen. Verdere studies zijn nodig om deze bevindingen te bevestigen en interventies te ontwikkelen die specifiek gericht zijn op deze uitdagingen.

Demirpençe Seçinti D, Diş D, Albayrak ZS, Şen E. Depression and parental distress among caregivers of autistic children: a serial mediator analysis in caregivers of autistic children. BMC Psychol. 2024 Jun 10;12(1):339. doi: 10.1186/s40359-024-01704-x. PMID: 38858797; PMCID: PMC11165892.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.