Autisme en leren via sociale interactie

Een recente studie heeft fascinerende bevindingen opgeleverd over hoe autistische volwassenen leren via sociale interactie, wat ons begrip van deze neurodiverse groep kan veranderen. In dit artikel zullen we de belangrijkste bevindingen van deze studie bespreken en hun implicaties voor ons begrip van leren en onderwijs in neurodiverse populaties.

Mensen met autisme vertonen vaak uitdagingen bij het verwerken van sociale signalen en informatie over de sociale wereld. Deze moeilijkheden kunnen zich manifesteren in verschillende aspecten van het dagelijks leven, van het begrijpen van gezichtsuitdrukkingen tot het interpreteren van sociale interacties. Een belangrijke vraag die onderzoekers hebben onderzocht, is hoe autistische mensen leren via sociale interactie, gezien hun bekende uitdagingen op dit gebied.

De studie omvatte 128 volwassenen, gelijkelijk verdeeld tussen neurotypische (NT) en autistische groepen. Deelnemers werden gepresenteerd met informatie over ongebruikelijke onderwerpen, zoals exotische dieren, via Zoom in drie verschillende omstandigheden: een live video-oproep met de leraar (interactieve voorwaarde), het bekijken van een opgenomen video van een eerdere leerling-leraar sessie (opgenomen-observante voorwaarde), en het bekijken van een opgenomen video van de leraar alleen (opgenomen-alleen voorwaarde).

De studie bracht twee belangrijke bevindingen aan het licht:

  1. Interactief leren: Over het algemeen was leren tijdens live video-oproepen significant effectiever dan leren via opgenomen video’s. Dit resultaat kwam overeen met de verwachtingen en herhaalde eerder onderzoek bij neurotypische volwassenen.
  2. Autistisch leren: Interessant genoeg vertoonden autistische deelnemers vergelijkbare leereffectiviteit als neurotypische deelnemers, met name in de interactieve voorwaarde. Dit betekent dat autistische volwassenen evenveel baat hadden bij leren via sociale interactie als hun neurotypische tegenhangers.

Deze bevindingen dagen enkele bestaande aannames uit over hoe mensen met autisme leren. Eerder werd aangenomen dat sociale interactie moeilijker was voor autistische individuen vanwege specifieke cognitieve uitdagingen in sociale situaties. Deze studie suggereert echter dat autistische volwassenen net zo goed kunnen leren via sociale interactie als neurotypische individuen, en dat ze er zelfs van kunnen genieten.

Een belangrijke hypothese die uit deze bevindingen naar voren komt, is het onderscheid tussen “leren over het sociale” en “leren via het sociale”. Terwijl mensen met autisme mogelijk moeite hebben met het begrijpen van sociale signalen en sociale informatie, kunnen ze even effectief leren wanneer ze betrokken zijn bij sociale interacties. Dit onderstreept het belang van het scheiden van de manier waarop we leren van de inhoud van wat we leren.

Hoewel deze studie belangrijke inzichten biedt, zijn er ook beperkingen, waaronder het feit dat sommige autistische deelnemers zelfdiagnoses hadden en de werving via online platforms mogelijk enige vertekening in de steekproef heeft geïntroduceerd.

De Felice S, Hatilova A, Trojan F, Tsui I, Hamilton AFC. Autistic adults benefit from and enjoy learning via social interaction as much as neurotypical adults do. Mol Autism. 2023 Sep 6;14(1):33. doi: 10.1186/s13229-023-00561-6. PMID: 37674207; PMCID: PMC10481576.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *