paranoïde

Paranoïde persoonlijkheidsstoornis

De paranoïde persoonlijkheidsstoornis (PPS) is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door een diepgeworteld wantrouwen en achterdocht jegens anderen.

Mensen met PPS geloven vaak dat anderen hen willen schaden, bedriegen of misbruiken, zelfs zonder concrete redenen. Dit wantrouwen beïnvloedt hun relaties, werk en sociale interacties. Het begrijpen van PPS is cruciaal voor het herkennen van de symptomen en het bieden van de juiste ondersteuning aan degenen die ermee te maken hebben. In dit artikel bespreken we wat PPS precies is, de symptomen, oorzaken, diagnostische criteria en behandelingsopties. Daarnaast delen we enkele (fictieve) voorbeelden om een beter inzicht te geven in het dagelijks leven van mensen met PPS.

Wat is een paranoïde persoonlijkheidsstoornis?

Een paranoïde persoonlijkheidsstoornis is een van de tien persoonlijkheidsstoornissen die in de DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) wordt beschreven. Mensen met deze stoornis vertonen een patroon van wantrouwen en achterdocht jegens anderen, dat zich uit in een sterke overtuiging dat anderen hen kwaad willen doen. Deze gedachten zijn vaak ongegrond en kunnen leiden tot ernstige sociale en functionele beperkingen.

In tegenstelling tot andere persoonlijkheidsstoornissen, zoals de borderline persoonlijkheidsstoornis of de narcistische persoonlijkheidsstoornis, draait PPS voornamelijk om het constante gevoel van bedreiging. Dit maakt het leven voor de betrokkenen bijzonder moeilijk, omdat ze voortdurend op hun hoede zijn en moeite hebben om anderen te vertrouwen.

Symptomen en kenmerken

De symptomen van een paranoïde persoonlijkheidsstoornis kunnen variëren, maar er zijn enkele kernkenmerken die vaak voorkomen:

 • Aanhoudend wantrouwen: Mensen met PPS vermoeden vaak zonder voldoende reden dat anderen hen willen misleiden, schade toebrengen of bedriegen.
 • Bezorgdheid over loyaliteit: Ze twijfelen constant aan de loyaliteit en betrouwbaarheid van anderen, zoals collega’s, vrienden en familie.
 • Weigeren van vertrouwelijkheid: Ze zijn vaak terughoudend om anderen in vertrouwen te nemen uit angst dat informatie tegen hen gebruikt zal worden.
 • Zoeken naar verborgen betekenissen: Ze interpreteren onschuldige opmerkingen of gebeurtenissen als bedreigend of vernederend.
 • Koesteren van wrok: Ze vergeven geen beledigingen, onrecht of minachting en houden lang wrok vast.
 • Agressieve reacties: Ze reageren vaak snel en boos op vermeende aanvallen op hun karakter of reputatie.

Mensen met paranoïde persoonlijkheidsstoornis (PPS) ervaren vaak paranoïde cognities. Dit houdt in dat ze constant op zoek zijn naar bedreigingen en vijandige intenties, zelfs als deze er niet zijn. Dit kan leiden tot het ten onrechte interpreteren van neutrale of onschuldige opmerkingen en gedragingen als vijandig of neerbuigend.

Vaak kunnen diepgewortelde emotionele ervaringen uit het verleden een rol spelen. Als iemand in zijn jeugd vaak gepest of uitgelachen is, kan dit leiden tot een verhoogde gevoeligheid en alertheid voor dit soort situaties in het volwassen leven. Zelfs zonder concrete bewijzen kan de angst om opnieuw gekwetst te worden, hen ervan overtuigen dat het weer gebeurt.

Sociale angst kan ook bijdragen aan het gevoel dat anderen negatief over hen denken of praten. Mensen met sociale angst zijn vaak hypergevoelig voor tekenen van afwijzing of kritiek, wat hen kan doen geloven dat ze constant beoordeeld worden, zelfs zonder duidelijke aanwijzingen.

Oorzaken en risicofactoren

De exacte oorzaken van PPS zijn onbekend, maar er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling ervan:

 • Genetica: Er is enig bewijs dat persoonlijkheidsstoornissen, waaronder PPS, kunnen voorkomen in families, wat suggereert dat genetische factoren een rol kunnen spelen.
 • Omgevingsfactoren: Traumatische ervaringen in de kindertijd, zoals mishandeling, verwaarlozing of blootstelling aan huiselijk geweld, kunnen het risico op het ontwikkelen van PPS vergroten.
 • Psychologische factoren: Bepaalde persoonlijkheidskenmerken, zoals een aangeboren neiging tot wantrouwen, kunnen ook bijdragen aan het risico op PPS.

Mark, een 42-jarige man, groeide op in een gezin waar zijn ouders voortdurend ruzie hadden en zijn vader gewelddadig was. Als kind moest hij altijd op zijn hoede zijn en leerde hij niemand te vertrouwen. Deze ervaringen hebben waarschijnlijk bijgedragen aan zijn huidige achterdochtige houding tegenover anderen.

Diagnostiek

Om te begrijpen hoe een persoonlijkheidsstoornis, zoals de paranoïde persoonlijkheidsstoornis, wordt gediagnosticeerd, is het belangrijk om bekend te zijn met de algemene criteria zoals beschreven in de DSM-5.

Het is belangrijk om te benadrukken dat een diagnose alleen gesteld kan worden door een gekwalificeerde professional na een grondige evaluatie. Het diagnostische proces omvat meestal:

 • Klinisch interview: Een grondige bespreking van de symptomen, persoonlijke geschiedenis en gedragsobservaties.
 • Diagnostische criteria: Beoordeling op basis van de DSM-5-criteria voor PPS.
 • Psychologische tests: Soms worden aanvullende psychologische tests uitgevoerd om de diagnose te bevestigen en andere mogelijke aandoeningen uit te sluiten.

Diagnosecriteria volgens de DSM-5

A. Duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen
Dit patroon wijkt duidelijk af van wat binnen de cultuur van de betrokkene wordt verwacht en komt tot uiting op twee (of meer) van de volgende terreinen:

 1. Cognities: Manieren van waarnemen en interpreteren van zichzelf, andere mensen en gebeurtenissen.
 2. Affectiviteit: De variëteit, intensiteit, labiliteit en adequaatheid van de emotionele reacties.
 3. Interpersoonlijk functioneren: Moeilijkheden in relaties met anderen.
 4. Impulsbeheersing: Problemen met het beheersen van impulsen en gedrag.

B. Inflexibiliteit van het patroon
Het duurzame patroon is inflexibel en komt tot uiting in een breed scala van persoonlijke en sociale situaties.

C. Klinisch significante lijdensdruk of beperkingen
Het patroon veroorzaakt klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren, of in het functioneren op andere belangrijke terreinen.

D. Stabiliteit en lange duur
Het patroon is stabiel en van lange duur, en het begin ervan kan worden herleid tot op zijn laatst de adolescentie of de jonge volwassen leeftijd.

E. Uitsluiting van andere psychische stoornissen
Het duurzame patroon kan niet worden verklaard als een uiting of gevolg van een andere psychische stoornis.

F. Uitsluiting van fysiologische effecten van middelen of somatische aandoeningen
Het patroon kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel (zoals een drug of medicatie) of aan een somatische aandoening (zoals een schedeltrauma).

Relaties

Paranoïde persoonlijkheidsstoornis kan een grote impact hebben op relaties. Mensen met PPS vinden het vaak moeilijk om anderen te vertrouwen, wat kan leiden tot spanningen en conflicten in hun persoonlijke en professionele relaties. Hier zijn enkele tips voor het omgaan met iemand met PPS:

 • Blijf kalm en geduldig: Mensen met PPS hebben tijd nodig om anderen te vertrouwen. Geduld en begrip zijn cruciaal.
 • Stel grenzen: Wees duidelijk en consistent in je communicatie en stel gezonde grenzen om jezelf te beschermen.
 • Zoek professionele hulp: Overweeg om samen naar een therapeut te gaan om de relatie te verbeteren en beter om te gaan met de symptomen van PPS.

Een dag uit het leven van Janneke

Janneke begint haar dag met een gevoel van onrust. Ze checkt haar e-mails meerdere keren voordat ze naar kantoor gaat, bang dat er iets belangrijks is dat ze over het hoofd heeft gezien. Op kantoor probeert ze haar collega’s te vermijden, overtuigd dat ze haar pesten en over haar roddelen. Tijdens de lunch zit ze alleen, terwijl ze angstig om zich heen kijkt. Elke keer dat iemand lacht, denkt ze dat ze het over haar hebben.

Thuis gaat ze direct naar haar slaapkamer, waar ze zich veiliger voelt. Haar avonden zijn gevuld met piekeren over de volgende werkdag en de vermeende samenzweringen tegen haar. Dit patroon herhaalt zich dag in dag uit, waardoor haar angst en achterdocht alleen maar toenemen.

Behandeling en wat mensen zelf kunnen doen

 • Psychotherapie: Cognitieve gedragstherapie (CGT) wordt vaak gebruikt om mensen met PPS te helpen hun negatieve denkpatronen te herkennen en te veranderen.
 • Medicatie: Hoewel er geen specifieke medicatie is voor PPS, kunnen antidepressiva of antipsychotica worden voorgeschreven om symptomen zoals angst en wanen te verminderen.
 • Ondersteunende therapie: Therapie gericht op het versterken van sociale vaardigheden en het verbeteren van interpersoonlijke relaties kan nuttig zijn.
 • Zelfbewustzijn: Werk aan het herkennen van achterdochtige gedachten en probeer deze objectief te evalueren.
 • Stressmanagement: Oefen ontspanningstechnieken zoals meditatie, yoga of diepe ademhaling om angst te verminderen.
 • Ondersteuningsgroepen: Sluit je aan bij een groep voor mensen met soortgelijke ervaringen om steun en begrip te vinden.

Autisme en PPS

Er is onderzoek gedaan naar de relatie tussen autismespectrumstoornissen (ASS) en paranoïde persoonlijkheidsstoornis (PPS), maar het is belangrijk op te merken dat de bevindingen enigszins variëren en niet alle studies tot dezelfde conclusies komen.

Sommige onderzoeken suggereren dat mensen met ASS een hoger risico hebben op het ontwikkelen van paranoïde persoonlijkheidskenmerken, maar dit betekent niet noodzakelijk dat ze vaker de diagnose PPS krijgen. Het kan zijn dat bepaalde paranoïde kenmerken, zoals moeite hebben met vertrouwen en interpretatie van sociale situaties, vaker voorkomen bij mensen met ASS.

Andere onderzoeken hebben geen significant verband gevonden tussen ASS en PPS. Deze studies benadrukken dat het belangrijk is om elke persoon individueel te evalueren en niet automatisch een diagnose PPS toe te schrijven aan iemand met ASS, tenzij de symptomen duidelijk aanwezig zijn en voldoen aan de criteria voor beide stoornissen.

Over het algemeen is het veilig om te zeggen dat er geen consensus is over een hogere of lagere prevalentie van PPS onder mensen met ASS. De relatie tussen deze stoornissen is complex en kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de specifieke kenmerken van het individu en de methodologie van het onderzoek.

Jacobs KA. Changes of intuition in paranoid personality disorder. Front Psychiatry. 2024 Jan 10;14:1307629. doi: 10.3389/fpsyt.2023.1307629. PMID: 38268566; PMCID: PMC10807694.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.