Autisme en de relatie met lichamelijke gezondheid

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de impact van autisme veel verder reikt dan alleen het gebied van gedrag en cognitie. Studie wijst uit dat mensen met autisme een groter risico lopen op een breed scala aan chronische lichamelijke gezondheidsproblemen, zonder een duidelijk patroon. Dit roept vragen op over de complexe biologische en omgevingsfactoren die bijdragen aan deze verhoogde fysieke gezondheidsbelasting bij volwassenen met autisme.

De bevindingen van deze studie suggereren dat mensen met autisme mogelijk een verhoogd risico hebben op reumatologische aandoeningen, zoals Ehlers-Danlos Syndroom (EDS). Opvallend genoeg werd EDS vaak gerapporteerd door vrouwelijke deelnemers aan de studie, ondanks het feit dat het niet als een expliciete optie in de enquête werd vermeld. Zelfs wanneer rekening werd gehouden met familiegeschiedenis, bleek autisme nog steeds significant geassocieerd te zijn met EDS. Hoewel er eerder een verband is gesuggereerd tussen autisme en EDS, is deze studie uniek vanwege de schaal waarop dit verband is waargenomen.

Het Ehlers-Danlos Syndroom (EDS) is een zeldzame genetische aandoening die het bindweefsel in het lichaam aantast. Bindweefsel is een veelvoorkomend weefsel dat verschillende delen van het lichaam verbindt, zoals de huid, gewrichten, bloedvaten en inwendige organen. EDS kan leiden tot een breed scala aan symptomen en gezondheidsproblemen, afhankelijk van het type EDS dat iemand heeft.

Er zijn verschillende subtypen van EDS, maar ze delen over het algemeen een gemeenschappelijke eigenschap: hypermobiliteit en hyperrekbaarheid van de gewrichten en een verhoogde elasticiteit van de huid. Dit kan leiden tot symptomen zoals:

  1. Gewrichtsproblemen: Mensen met EDS hebben vaak instabiele gewrichten die gemakkelijk uit de kom kunnen raken. Dit kan leiden tot chronische gewrichtspijn en -instabiliteit.
  2. Huidproblemen: De huid van mensen met EDS is vaak zeer rekbaar en fragiel. Ze kunnen gemakkelijk blauwe plekken krijgen en wonden kunnen langzaam genezen.
  3. Vaataandoeningen: Sommige subtypen van EDS kunnen leiden tot fragiele bloedvaten, wat kan resulteren in bloedingen of zelfs inwendige bloedingen.
  4. Orgaanproblemen: In ernstige gevallen kan EDS de inwendige organen aantasten, zoals de bloedvaten, het maag-darmkanaal en het hart.
  5. Chronische pijn: Veel mensen met EDS ervaren chronische pijn als gevolg van gewrichtsinstabiliteit en andere complicaties.

EDS wordt veroorzaakt door mutaties in specifieke genen die betrokken zijn bij de aanmaak van collageen, een belangrijk eiwit in het bindweefsel. EDS kan variëren in ernst, en sommige mensen hebben mildere symptomen dan anderen.

De behandeling van EDS richt zich meestal op het beheersen van de symptomen en het voorkomen van complicaties. Dit kan fysiotherapie omvatten om gewrichtsinstabiliteit te beheersen, huidverzorging om wondgenezing te bevorderen en regelmatige controle door specialisten om eventuele problemen met inwendige organen op te sporen.

De studie toont ook aan dat zowel jongere als oudere volwassenen met autisme meer gezondheidsproblemen ervaren in bijna alle orgaansystemen vergeleken met niet-autistische leeftijdsgenoten. Interessant is dat de prevalentie van endocriene aandoeningen vergelijkbaar was bij de groep ouder dan 41 jaar, ongeacht autisme, maar hoger was bij jongere autistische volwassenen. Dit zou kunnen wijzen op veranderende trends in de diagnose van endocriene aandoeningen in de loop van de tijd.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat veel autistische mensen te maken hebben met medisch onverklaarbare symptomen en centrale sensitiviteitssyndromen (CSS).

CSS zijn aandoeningen die voornamelijk pijn veroorzaken als gevolg van overgevoeligheid van het centrale zenuwstelsel, zoals migraine en fibromyalgie.

Wat betekenen deze resultaten?
Deze bevindingen werpen een nieuw licht op de relatie tussen autisme en fysieke gezondheid. Het lijkt erop dat autistische volwassenen een groter risico lopen op diverse gezondheidsproblemen, maar de exacte oorzaken zijn complex en vereisen verder onderzoek. Het is belangrijk op te merken dat deze resultaten moeten worden bevestigd met grootschaliger onderzoek, en dat er mogelijk sprake is van vertekeningen in de steekproef.

Bovendien laten de resultaten zien dat de relatie tussen verschillende gezondheidsproblemen bij autistische en niet-autistische mensen anders kan zijn, zowel qua sterkte als structuur. Dit wijst op de behoefte aan meer onderzoek om te begrijpen hoe deze aandoeningen met elkaar in verband staan.

Hoewel deze studie waardevolle inzichten biedt, heeft deze ook beperkingen. De steekproef is niet representatief voor alle autistische en niet-autistische individuen, en de zelfrapportagemethode kan leiden tot vertekeningen.

Deze studie benadrukt dat autisme niet alleen invloed heeft op gedrag en cognitie, maar ook op de fysieke gezondheid. Het risico op diverse gezondheidsproblemen lijkt bij autistische volwassenen verhoogd, en dit heeft mogelijk biologische en sociale oorzaken. De bevindingen openen ook de deur naar verder onderzoek, met name op het gebied van de relatie tussen autisme en het Ehlers-Danlos Syndroom.

Ward JH, Weir E, Allison C, Baron-Cohen S. Increased rates of chronic physical health conditions across all organ systems in autistic adolescents and adults. Mol Autism. 2023 Sep 20;14(1):35. doi: 10.1186/s13229-023-00565-2. PMID: 37730651.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *