Gezichtsvoorspellingsfouten bij vrouwen met autisme

In een recente studie naar autisme suggereert onderzoek dat autistische vrouwen mogelijk superieure socio-cognitieve vaardigheden hebben in vergelijking met autistische mannen. Deze verschillen zouden kunnen bijdragen aan het relatief vaker missen van diagnoses van autisme bij vrouwen. De studie onderzocht de neurofysiologische profielen van 41 autistische en 48 niet-autistische volwassenen tijdens de vroege stadia van gezichtsverwerking met behulp van elektro-encefalografie (EEG). Opvallend was dat autistische vrouwen een neurofysiologisch profiel vertoonden tussen dat van autistische mannen en niet-autistische vrouwen, wat wijst op sekseverschillen in autisme vanaf de initiële stadia van gezichtsverwerking.

De studie maakte gebruik van een gecontroleerde ‘Mismatch Negativity’ (MMR) paradigm om de EEG-responsen van autistische mannen en vrouwen te vergelijken tijdens de vroege stadia van gezichtsverwerking. De resultaten toonden aan dat autistische vrouwen een tussenliggende neurofysiologische respons vertoonden, ergens tussen autistische mannen en niet-autistische individuen, wat wijst op sekseverschillen in de neurofysiologische kenmerken van autisme tijdens automatische gezichtsverwerking.

Socio-cognitieve vaardigheden verwijst naar het vermogen om sociale en cognitieve processen te begrijpen en toe te passen in sociale interacties. Het omvat een breed scala aan vaardigheden die nodig zijn voor effectieve sociale communicatie en begrip van de emoties en intenties van anderen. Hier zijn enkele elementen die onder socio-cognitieve vaardigheden vallen:

  1. Sociale perceptie: Het vermogen om non-verbale signalen zoals gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal en stemintonatie te begrijpen en te interpreteren.
  2. Theory of Mind: Het begrip dat anderen hun eigen gedachten, gevoelens, overtuigingen en intenties hebben, los van die van jou. Het stelt mensen in staat om in te schatten hoe anderen zouden kunnen reageren in bepaalde situaties.
  3. Empathie: Het vermogen om de emoties van anderen te herkennen, begrijpen en meevoelen.
  4. Sociale communicatie: Effectieve verbale en non-verbale communicatievaardigheden die nodig zijn voor succesvolle interacties met anderen.
  5. Perspectiefneming: Het vermogen om situaties vanuit het perspectief van anderen te bekijken en te begrijpen.

Bij autistische personen kunnen socio-cognitieve vaardigheden variëren. Sommigen hebben mogelijk moeite met het begrijpen van subtiele sociale signalen of het lezen van gezichtsuitdrukkingen, wat kan leiden tot uitdagingen in sociale interacties.

De gebruikte MMR-paradigma richtte zich specifiek op pre-attentieve processen en voorspellende mechanismen met betrekking tot gezichten. Opmerkelijk was dat autistische mannen geen significant verschil vertoonden tussen de verwerking van hoge en lage ruimtelijke frequenties, in tegenstelling tot niet-autistische individuen. Dit ondersteunt het idee dat autistische mannen minder afhankelijk zijn van lage ruimtelijke frequenties tijdens automatische gezichtsverwerking, wat hun moeilijkheden in het verwerken en anticiperen van gezichtsinformatie zou kunnen verklaren.

De studie benadrukt de noodzaak om voorzichtig om te gaan met beweringen over verbeterd ‘camouflaging’ bij autistische vrouwen, waarbij ze strategieën gebruiken om hun symptomen in sociale contexten te verminderen. De bevindingen suggereren dat neurofysiologische verschillen tussen autistische mannen en vrouwen mogelijk niet alleen het gevolg zijn van bewuste camouflering, maar ook van onbewuste processen en neurofysiologische baselines.

In conclusie benadrukt deze studie het belang van het begrijpen van sekseverschillen in autisme, niet alleen om de verschillen in symptomen te verklaren, maar ook om effectieve diagnostische en ondersteuningsstrategieën te ontwikkelen. Het roept op tot verder onderzoek naar de ontwikkeling van autisme over de tijd en benadrukt de complexiteit van het spectrum, waarbij rekening moet worden gehouden met diverse subgroepen en hun unieke kenmerken.

Lacroix A, Harquel S, Mermillod M, Garrido M, Barbosa L, Vercueil L, Aleysson D, Dutheil F, Kovarski K, Gomot M. Sex modulation of faces prediction error in the autistic brain. Commun Biol. 2024 Jan 25;7(1):127. doi: 10.1038/s42003-024-05807-4. PMID: 38273091; PMCID: PMC10810845.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *