Muziektherapie bij ADHD met verslaving

Mensen met ADHD met verslavingsproblemen ervaren vaak uitdagingen op het gebied van impulsiviteit, hyperactiviteit en aandachtsproblemen, wat hun sociale functioneren en behandelingsergebnissen negatief kan beïnvloeden. Een recente Noorse studie, gebaseerd op interviews met 8 volwassenen met ADHD en verslavingsproblemen, benadrukt de impact van muziektherapie op hun herstelproces.

Het onderzoek, gepubliceerd in een psychologisch tijdschrift, onthult dat muziek en muziektherapie essentiële ervaringen van motivatie en beheersing mogelijk maken, wat uiteindelijk leidt tot een gevoel van sociale verbondenheid. De deelnemers beschreven gedetailleerd hoe ze muziek gebruikten om de kenmerkende energie en rusteloosheid van ADHD te sturen, stemmingen te veranderen en negatieve gedachtepatronen te doorbreken.

Opvallend was dat deelname aan muziektherapiegroepen sociale betrokkenheid bevorderde en diende als een reden om actief deel te nemen in plaats van zichzelf te isoleren. Voor mensen met ADHD, die vaak worstelen met het gevoel niet in harmonie te zijn met hun omgeving, bood het gezamenlijk muziek maken een bevredigende vorm van sociale betrokkenheid.

Motivatie en beheersing bleken cruciale, onderling verbonden processen te zijn die werden vergemakkelijkt door actieve vormen van muziek en muziektherapie. Deelnemers ervoeren muziek als een regulerend middel, een bron van motivatie voor verdere betrokkenheid bij behandeling, en als een manier om een gezonde identiteit te ontwikkelen.

Belangrijk is dat deelnemers aangaven dat muziek maken hun verlangen naar middelen niet stimuleerde, maar eerder hielp om gedachten te richten op constructieve en gezond bevorderende aspecten. Dit onderstreept de potentie van muziektherapie als een motiverende en inclusieve therapeutische optie voor volwassenen die streven naar een breed scala aan expressie in hun herstel.

De studie benadrukt het belang van het betrekken van gebruikersperspectieven bij de ontwikkeling van gezondheidsdiensten. Door de stemmen van mensen met ADHD en verslavingsproblemen te centraliseren, biedt deze studie waardevolle inzichten in hoe muziektherapie een positieve invloed kan hebben op hun hersteltraject, waarbij motivatie, beheersing en sociale betrokkenheid centraal staan.

Ghetti CM, Hjelmbrekke S, Morken K, Dahl T, Stige B. Steering the energy with music: hermeneutic phenomenological study of user perspectives of music and music therapy for co-occurring ADHD and substance use problems. Subst Abuse Treat Prev Policy. 2024 Jan 23;19(1):10. doi: 10.1186/s13011-024-00594-x. PMID: 38263064; PMCID: PMC10807156.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *