Tourette en diepe hersenstimulatie

Diepe hersenstimulatie (DHS) of deep brain stimulation, wordt steeds meer onderzocht als een mogelijke behandeling voor het syndroom van Gilles de la Tourette (TS), een neurologische aandoening die zich uit in motorische en vocale tics. Recent onderzoek, gefinancierd door de National Institutes of Health, heeft veelbelovende resultaten opgeleverd met betrekking tot responsieve DHS voor TS.

In dit onderzoek werden tien personen met TS, die niet reageerden op medicatie, onderworpen aan bilaterale DHS. Elk van hen kreeg bilaterale elektroden in het centromediale thalamusgebied (CM) en bilaterale elektroden in het M1-gebied van de cortex geïmplanteerd. Deelnemers werden verdeeld in drie groepen, waarbij verschillende DHS-strategieën werden toegepast: acute responsieve DHS, chronische responsieve DHS en responsieve DHS met alleen diepe elektroden.

Het belangrijkste resultaat van het onderzoek was de afname van de motorische tic-symptomen, gemeten met de Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS), met ten minste 30% na zes maanden chronische responsieve DHS. Van de acht deelnemers die in aanmerking kwamen voor chronische responsieve DHS, voldeed de helft aan dit criterium. Dit wijst op de haalbaarheid van de benadering voor een subgroep van TS-patiënten.

Een interessante bevinding was het gebruik van corticale fysiologie om DHS te activeren wanneer stimulatie-gerelateerde artefacten de therapie belemmerden. Door veranderingen in corticale beta-kracht te detecteren, kon responsieve DHS worden geïnitieerd, wat de effectiviteit van de behandeling verbeterde.

Verder toonde het onderzoek aan dat TS-gerelateerde hersenactiviteit consistent optrad in het lage frequentiebereik van 2-10 Hz. Deze bevindingen kunnen helpen bij het begrijpen van de neurologische mechanismen achter TS en het verbeteren van de behandeling.

Het onderzoek bracht ook technische uitdagingen aan het licht, zoals problemen met oplaadbare batterijtechnologie en stimulatie-gerelateerde artefacten. Verbeteringen in technologie zullen nodig zijn om deze obstakels te overwinnen en responsieve DHS verder te ontwikkelen als een effectieve behandelingsoptie voor TS.

In conclusie biedt dit onderzoek hoopvolle resultaten voor de toepassing van DHS bij TS. Door gebruik te maken van responsieve DHS en het begrijpen van de onderliggende fysiologie van TS, kunnen nieuwe behandelingsopties worden ontwikkeld voor TS-patiënten die niet reageren op conventionele therapieën.

Okun MS, Cagle J, Gomez J, Bowers D, Wong J, Foote KD, Gunduz A. Responsive deep brain stimulation for the treatment of Tourette syndrome. Sci Rep. 2024 Mar 18;14(1):6467. doi: 10.1038/s41598-024-57071-5. PMID: 38499664; PMCID: PMC10948908.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.