autisme

Autisme en overgevoeligheid voor geluiden

Hyperacusis, oftewel overgevoeligheid voor geluiden, komt veel voor bij mensen met autisme. Deze aandoening, waarbij geluiden die voor anderen normaal zijn als extreem luid of zelfs pijnlijk worden ervaren, kan een grote impact hebben op het dagelijks leven. Hoewel hyperacusis vaak voorkomt bij mensen met autisme, is er nog veel onbekend over de precieze oorzaken en prevalentie. Dit artikel bespreekt de belangrijkste bevindingen en implicaties van recent onderzoek naar hyperacusis bij autisme.

Wat is hyperacusis?

Hyperacusis is een gehoorstoornis waarbij gewone geluiden als te luid of zelfs ondraaglijk worden ervaren. Dit kan variëren van de geluiden van een stofzuiger tot het gerinkel van bestek. Mensen met hyperacusis kunnen angstig of geïrriteerd raken door deze geluiden en kunnen fysieke pijn ervaren in hun oren of hoofd. Hyperacusis is anders dan misofonie, waarbij specifieke geluiden een intense emotionele reactie zoals woede oproepen.

Prevalentie

Recent onderzoek toont aan dat hyperacusis vaak voorkomt bij mensen met autisme. In een uitgebreide meta-analyse werd geschat dat ongeveer 41% van de mensen met autisme momenteel last heeft van hyperacusis, en tot wel 60% dit ooit in hun leven heeft ervaren. Dit betekent dat hyperacusis een aanzienlijk deel van de autistische populatie treft.

De prevalentie van hyperacusis lijkt toe te nemen met de leeftijd, vooral tijdens de adolescentie. Studies wijzen uit dat hyperacusis bij kinderen vaak begint en kan doorlopen in de volwassenheid. Er is echter behoefte aan meer longitudinaal onderzoek om de exacte levensloop van hyperacusis bij mensen met autisme te begrijpen.

Oorzaken van hyperacusis bij autisme

De oorzaken van hyperacusis bij autisme zijn complex en multifactorieel. Mogelijke oorzaken zijn afwijkingen in de sensorische verwerking in de hersenen, genetische factoren en omgevingsinvloeden. Bij mensen met autisme is de verwerking van sensorische informatie vaak anders, wat kan leiden tot een verhoogde gevoeligheid voor geluiden.

Gevolgen van hyperacusis in het dagelijks leven

Hyperacusis kan sociale interacties bemoeilijken. Geluiden die anderen niet opmerken, kunnen voor iemand met hyperacusis zeer storend zijn, wat kan leiden tot vermijding van sociale situaties en isolatie. Bijvoorbeeld, een bezoek aan een druk restaurant kan voor iemand met hyperacusis een overweldigende ervaring zijn door de kakofonie van geluiden.

Paul is een tienjarige jongen met autisme die naar school gaat. Iedere ochtend als hij de school binnenkomt, voelt hij zich al gespannen door het rumoer van pratende kinderen, klikkende pennen en het krassen van stoelen over de vloer. Tegen de tijd dat hij in zijn klas zit, is hij al uitgeput en heeft hij moeite om zich op zijn werk te concentreren. Zijn ouders hebben gemerkt dat hij vaak zijn oren bedekt en huilt bij harde geluiden thuis, zoals de stofzuiger of de blender. Dit is een klassiek voorbeeld van hyperacusis en laat zien hoe deze aandoening iemands dagelijks leven kan beïnvloeden.

In het onderwijs en op het werk kan hyperacusis eveneens grote uitdagingen vormen. Klassikale omgevingen of open kantoorruimtes kunnen te luid en storend zijn, wat de concentratie en productiviteit negatief beïnvloedt. Dit kan resulteren in verminderde schoolprestaties of werkprestaties.

Behandeling

Er zijn momenteel verschillende benaderingen om hyperacusis bij mensen met autisme te behandelen. Geluidstherapie, waarbij de persoon geleidelijk wordt blootgesteld aan geluiden om hun tolerantie te verhogen, is een veelgebruikte methode. Daarnaast kunnen gehoorbeschermers of oordoppen worden gebruikt om de blootstelling aan geluiden te verminderen.

Daarnaast is er behoefte aan bewustwording en training voor ouders, leraren en zorgverleners om beter om te gaan met deze uitdagende sensorische gevoeligheid.

Williams ZJ, Suzman E, Woynaroski TG. Prevalence of Decreased Sound Tolerance (Hyperacusis) in Individuals With Autism Spectrum Disorder: A Meta-Analysis. Ear Hear. 2021 Sep/Oct;42(5):1137-1150. doi: 10.1097/AUD.0000000000001005. PMID: 33577214; PMCID: PMC8349927.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.