Orff-muziektherapie

Effecten van Orff-muziektherapie op kinderen met autisme

Orff-muziektherapie biedt significante voordelen voor kinderen met ASS, vooral in termen van taal- en sociale vaardigheden.

Het onderzoek

Dit onderzoek had als doel de klinische effecten van Orff-muziektherapie op kinderen met ASS te onderzoeken vanuit de perspectieven van ouders, evaluatoren en therapeuten.

Aan het onderzoek namen 93 kinderen met autisme deel, in de leeftijd van 3 tot 6 jaar. De kinderen werden verdeeld in een observatiegroep (n=48) die Orff-muziektherapie en uitgebreide revalidatie-interventie ontving, en een controlegroep (n=45) die alleen uitgebreide revalidatie-interventie kreeg. De beoordeling werd uitgevoerd op drie tijdspunten: voor de interventie (T1), na 3 maanden (T2) en na 6 maanden (T3).

De Autism Behavior Checklist (ABC), de Childhood Autism Rating Scale (CARS) en de Psycho-educational Profile-3rd edition (PEP-3) werden gebruikt om de voortgang te meten. Deze instrumenten beoordelen verschillende domeinen zoals sensorische ervaringen, sociale relaties, taalontwikkeling, motorische vaardigheden en gedrag.

De controlegroep ontving standaard revalidatietrainingen, waaronder sensorische training, taaltraining, dagelijkse vaardigheden en sociale interactie. De observatiegroep kreeg dezelfde interventies, aangevuld met Orff-muziektherapie. Deze therapie omvatte ritmetraining, lichaamsbeweging en het gebruik van muziekinstrumenten zoals tamboerijnen en beldrums.

Orff-muziektherapie

In een typische Orff-muziektherapiesessie worden kinderen betrokken bij ritmetraining door middel van eenvoudige geluiden zoals dierengeluiden en instrumenten zoals tamboerijnen. Ze leren lichaamsbewegingen coördineren met ritmes en nemen deel aan improvisatiesessies die hun verbeelding en emotionele expressie stimuleren.

Resultaten

Er waren geen significante demografische verschillen tussen de twee groepen, wat betreft geslacht, leeftijd, geboortegewicht, zwangerschapsduur, en opleidingsniveau van de ouders.

De resultaten lieten zien dat beide groepen significante verbeteringen vertoonden in sensorische ervaringen, sociale relaties en taalontwikkeling. De observatiegroep toonde echter grotere vooruitgangen, vooral in taal en sociale relaties.

Op de CARS-schaal, die de ernst van ASS-symptomen beoordeelt, lieten beide groepen een daling in scores zien, wat wijst op een afname van de symptomen. De observatiegroep vertoonde een significantere afname in vergelijking met de controlegroep.

De PEP-3 resultaten toonden aan dat de observatiegroep grotere verbeteringen liet zien in taaluitdrukking, taalbegrip en sociale interactie na 3 maanden, en in cognitieve vaardigheden, imitatievermogen en fijne motoriek na 6 maanden.

Bevindingen

Het onderzoek toonde aan dat Orff-muziektherapie aanzienlijke verbeteringen opleverde in de taal- en sociale vaardigheden van kinderen met ASS. Na 3 maanden waren er significante vooruitgangen in taalbegrip en -expressie en sociale interactie, en na 6 maanden waren er ook verbeteringen in cognitieve vaardigheden en fijne motoriek.

Eerdere studies hebben aangetoond dat muziektherapie positieve effecten heeft op kinderen met ASS, maar deze studie benadrukt specifiek de voordelen van de Orff-methode, die ritme, beweging en instrumentenspel combineert.

Orff-muziektherapie stimuleert meerdere zintuigen tegelijk, wat kan bijdragen aan de neurale plasticiteit en ontwikkeling van taal- en sociale vaardigheden. Door het gebruik van ritme en beweging kunnen kinderen met ASS beter leren communiceren en interactie aangaan.

Fan Q, Ding M, Cheng W, Su L, Zhang Y, Liu Q, Wu Z. The clinical effects of Orff music therapy on children with autism spectrum disorder: a comprehensive evaluation. Front Neurol. 2024 Jun 6;15:1387060. doi: 10.3389/fneur.2024.1387060. PMID: 38903168; PMCID: PMC11188925.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.