puberteit

Link tussen autisme en vroegtijdige puberteit

Terwijl er veel bekend is over de kernsymptomen van ASS, is er minder onderzoek gedaan naar de associatie tussen ASS en andere medische condities, zoals vroegtijdige puberteit. Vroegtijdige puberteit, waarbij kinderen al voor de gebruikelijke leeftijd puberale veranderingen vertonen, kan aanzienlijke fysieke en mentale gevolgen hebben. Dit artikel onderzoekt de bevindingen van een recente studie die deze associatie en de mogelijke invloed van geslacht en comorbide neuropsychiatrische stoornissen analyseert.

Vroegtijdige puberteit is een conditie waarbij kinderen veel eerder dan gemiddeld puberale veranderingen ondergaan, namelijk vóór de leeftijd van negen jaar bij jongens en acht jaar bij meisjes. Dit kan leiden tot een snellere groei in lengte, maar ook tot een vroegtijdige stop in de groei, waardoor volwassenen een kortere eindlengte kunnen hebben. Psychologisch gezien kan vroegtijdige puberteit leiden tot verhoogde stress en aanpassingsproblemen, vooral bij meisjes.

Het onderzoek

Deze studie onderzoekt de associatie tussen ASS en vroegtijdige puberteit, met speciale aandacht voor de invloed van geslacht en comorbide neuropsychiatrische stoornissen. Het doel is om inzicht te krijgen in de risico’s en om klinische aanbevelingen te doen voor de zorg van kinderen met ASS.

De studie is gebaseerd op data van de National Health Insurance Research Database (NHIRD) in Taiwan. Dit is een representatieve landelijke database die medische gegevens bevat van bijna de gehele Taiwanese bevolking.

Voor de analyse werd een retrospectieve cohortstudie uitgevoerd, waarbij gebruik werd gemaakt van de Cox regressieanalyse om de relatie tussen ASS en vroegtijdige puberteit te onderzoeken. Er werd gecontroleerd voor variabelen zoals geslacht en verschillende neuropsychiatrische comorbiditeiten.

Resultaten

Uit de studie bleek dat kinderen met ASS een significant hoger risico hebben op vroegtijdige puberteit dan kinderen zonder ASS, met een aangepaste hazard ratio (aHR) van 1,80. Dit betekent dat de kans op vroegtijdige puberteit bij kinderen met ASS bijna twee keer zo hoog is als bij hun leeftijdsgenoten zonder ASS.

Kinderen met ASS hebben een verhoogd risico op vroegtijdige puberteit, vooral meisjes. Comorbide neuropsychiatrische stoornissen veranderen deze associatie niet significant. Regelmatige controle en vroege interventie zijn cruciaal om de kwaliteit van leven voor deze kinderen te verbeteren.

Een opvallende bevinding was dat meisjes met ASS een nog hoger risico hebben op vroegtijdige puberteit, met een relatieve overschot aan risico door interactie (RERI) van 7,35. Dit suggereert dat de combinatie van vrouwelijk geslacht en ASS leidt tot een significant verhoogd risico op vroegtijdige puberteit.

De studie onderzocht ook de invloed van comorbide neuropsychiatrische stoornissen zoals ADHD, ticstoornissen, OCD, angststoornissen, verstandelijke beperkingen en epilepsie. Hoewel kinderen met deze comorbiditeiten ook een verhoogd risico op vroegtijdige puberteit vertoonden, werd geen significante effectmodificatie gevonden door deze comorbiditeiten.

KenmerkASS (n = 29,320)Niet-ASS (n = 3,312,757)
Leeftijd, gemiddeld (SD)14,4 (3,6)15,2 (4,0)
Man, n (%)24,834 (84,70%)1,716,719 (51,82%)
Vrouw, n (%)4,486 (15,30%)1,596,038 (48,18%)
ADHD, n (%)18,801 (64,12%)167,880 (5,07%)
Vroegtijdige puberteit, n (%)353 (1,20%)30,988 (0,94%)

Discussie

De bevindingen van deze studie bevestigen dat kinderen met ASS een hoger risico hebben op vroegtijdige puberteit, vooral meisjes. Dit kan mogelijk verklaard worden door verschillen in hormonale regulatie en de invloed van ASS op de dopamine- en GnRH-systemen, die betrokken zijn bij de start van de puberteit.

Vergelijking met eerdere studies toont aan dat deze bevindingen consistent zijn met beperkte eerdere onderzoeken, zoals de cohortstudie van Geier et al. Dit onderzoek voegt echter nieuwe inzichten toe door de invloed van comorbide neuropsychiatrische stoornissen en geslacht te analyseren.

Beperkingen van het onderzoek

Deze studie had enkele beperkingen, zoals het gebrek aan gegevens over omgevingsfactoren en de differentiatie tussen centrale en perifere vroegtijdige puberteit. Toekomstig onderzoek zou deze factoren moeten meenemen om een vollediger beeld te krijgen.

Verdere studies die specifiek zijn gericht op Europese populaties zijn nodig om te bevestigen of de bevindingen consistent zijn en om rekening te houden met regionale verschillen in genetica, omgeving en cultuur.

Liu YC, Liao YT, Wen MH, Chen VC, Chen YL. The Association between Autism Spectrum Disorder and Precocious Puberty: Considering Effect Modification by Sex and Neuropsychiatric Comorbidities. J Pers Med. 2024 Jun 13;14(6):632. doi: 10.3390/jpm14060632. PMID: 38929853.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.