autisme

De impact van een autismediagnose op ouders

Wanneer ouders horen dat hun kind autisme heeft, kunnen ze een scala aan emoties ervaren, van ontkenning en verdriet tot opluchting en acceptatie. Dit proces is cruciaal voor zowel de ouders als het kind.

Het ontvangen van een autismediagnose kan een emotionele achtbaan veroorzaken bij ouders. In de eerste plaats kunnen ze gevoelens van ontkenning, schuld en verdriet ervaren. Dit komt omdat de diagnose vaak betekent dat ouders hun verwachtingen over de toekomst van hun kind moeten herzien. Daarnaast kan de relatie tussen ouder en kind veranderen, waarbij ouders hun manier van interactie en ondersteuning moeten aanpassen om beter in te spelen op de behoeften van hun kind.

Factoren die acceptatie beïnvloeden

  • Ernst: Een van de belangrijkste factoren die de acceptatie beïnvloedt, is de ernst van de autismesymptomen bij het kind. Uit het onderzoek blijkt dat ouders van kinderen met ernstigere symptomen vaak sneller tot acceptatie komen. Dit komt mogelijk doordat de duidelijke en zichtbare uitdagingen minder ruimte laten voor ontkenning en meer urgentie creëren voor aanpassing en ondersteuning.
  • Religie en cultuur spelen een complexe rol in het proces van acceptatie. In sommige gevallen biedt religie troost en een kader voor acceptatie, terwijl in andere gevallen culturele stigma’s rond autisme het acceptatieproces kunnen bemoeilijken. Bijvoorbeeld, in bepaalde gemeenschappen kan een gebrek aan bewustzijn en kennis over autisme leiden tot schaamte en ontkenning, wat de resolutie vertraagt.
  • Kennis over autisme en de bijbehorende onzekerheden spelen ook een cruciale rol. Ouders die goed geïnformeerd zijn over autisme en de ondersteuning die beschikbaar is, ervaren vaak minder negatieve emoties en meer empowerment. Onzekerheid over de diagnose en het verloop van de aandoening kan daarentegen leiden tot angst en uitstelgedrag, zoals het zoeken naar een tweede mening.
  • Negatieve emoties zoals schaamte, schuld en ontkenning zijn veelvoorkomende obstakels in het proces van acceptatie. Deze emoties kunnen vooral sterk zijn in de beginfase na de diagnose. Ouders die niet in staat zijn deze emoties te verwerken en aan te passen, blijven vaak langer in een staat van ontkenning, wat hun vermogen om effectieve ondersteuning te bieden belemmert.
  • Aan de andere kant kunnen positieve emoties zoals opluchting en een gevoel van acceptatie het proces van resolutie versnellen. Wanneer ouders in staat zijn om de diagnose te zien als een stap naar betere ondersteuning en begrip, kunnen ze hun verwachtingen en interacties met hun kind effectiever aanpassen.
  • Ondersteuning van familie, vrienden en professionals is essentieel voor acceptatie. Ouders die zich gesteund voelen, ervaren minder zelfbeschuldiging en hebben meer veerkracht om de uitdagingen van autisme aan te pakken. Professionele ondersteuning, zoals therapie en educatieprogramma’s, kan ouders helpen beter te begrijpen wat autisme inhoudt en hoe ze hun kind het beste kunnen ondersteunen.

Ouders die het proces van acceptatie hebben doorlopen, rapporteren minder stress en een betere emotionele band met hun kind. Dit komt doordat zij beter in staat zijn om de behoeften en gedragingen van hun kind te begrijpen en hierop in te spelen. Bovendien draagt een positieve ouder-kind relatie bij aan het welzijn en de ontwikkeling van het kind.

FactorPositieve InvloedNegatieve Invloed
Symptomatologie van het kindSnellere acceptatie bij ernstige symptomen
Religie en cultuurTroost en kader voor acceptatieCulturele stigma’s en schaamte
Kennis en onzekerheidEmpowerment door informatieAngst en uitstel door onzekerheid
Negatieve emotiesSchaamte, schuld, ontkenning
Positieve emotiesOpluchting, gevoel van acceptatie
OndersteuningFamilie- en professionele steunGebrek aan ondersteuning leidt tot zelfbeschuldiging
Factoren die ouderlijke acceptatie beïnvloeden

Conclusie

Het proces van acceptatie na een autismediagnose is complex en wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de ernst van de symptomen, religie en cultuur, kennis, emoties en ondersteuning. Het begrijpen en adresseren van deze factoren kan ouders helpen om beter om te gaan met de diagnose en een gezonde relatie met hun kind te bevorderen. Professionele ondersteuning en educatie zijn hierbij cruciaal, evenals een ondersteunend netwerk van familie en vrienden.

Naicker VV, Bury SM, Hedley D. Factors associated with parental resolution of a child’s autism diagnosis: A systematic review. Front Psychiatry. 2023 Jan 5;13:1079371. doi: 10.3389/fpsyt.2022.1079371. PMID: 36683975; PMCID: PMC9849876.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.