Voelen mensen met autisme meer pijn?

Mensen op het autisme spectrum voelen pijn mogelijk meer intens dan anderen. Ook hebben zij meer moeite om die pijn uit te drukken dan hun neurotypische medemens.

Een studie ontkracht het geloof dat mensen met autisme minder pijn voelen dan anderen. Uit de studie blijkt zelfs dat ze vaak net extra gevoelig zijn. Dit is mogelijk een belangrijke ontdekking voor de ontwikkeling van pijnbehandeling voor mensen op het spectrum.

Verwerken van prikkels

Het komt vaak voor dat mensen met autisme een prikkelverwerkingsstoornis hebben. De hersenen ontvangen voortdurend informatie en signalen via geluid, aanraking, zicht, geur – alle zintuigen. Bij sommige mensen, ook bij mensen die niet tot het autismespectrum behoren, wordt deze zintuiglijke informatie niet goed verwerkt door het centrale zenuwstelsel. Mensen kunnen onder- of overgevoelig worden voor bepaalde prikkels – zo vinden mensen met misofonie bepaalde repetitieve geluiden, zoals hard kauwen, onverdraaglijk.

90%
Autisme en het moeilijk verwerken van prikkels zijn nauw aan elkaar verwant. Autistische personen hebben 70 tot 90% kans om ook een prikkelverwerkingsstoornis te hebben. Hierdoor «waren we geïnteresseerd in het onderzoeken van pijnperceptie bij autisme», zegt onderzoeker Dr. Tami Bar-Shalita, van de Universiteit van Tel Aviv. «Dus vroegen we: voelen mensen met autisme meer pijn dan de algemene bevolking?”

Misvatting
Volgens de onderzoekers bestaat de overtuiging dat autisten op de een of andere manier “onverschillig” zouden zijn voor pijn, dat ze “minder pijn” zouden hebben dan de algemene bevolking. Het team geloofde dat dit een misvatting was.

Tweeënvijftig autistische volwassenen en een groep neurotypische controlepersonen werden gerekruteerd voor het onderzoek. De deelnemers kregen vragen over hun gevoeligheid voor pijn en andere zintuiglijke reacties, en over hun psychologische gezondheid. Zij werden ook blootgesteld aan pijnlijke prikkels in de vorm van warmte en koude.

Intensere pijn

De resultaten toonden aan dat de mensen op het autismespectrum pijn intenser ervoeren dan hun neurotypische tegenhangers.

Dr. Bar-Shalita vatte het zo samen: «De resultaten van onze studie geven aan dat in de meeste gevallen de gevoeligheid voor pijn van mensen met autisme hoger is dan die van het grootste deel van de bevolking, terwijl ze er tegelijkertijd niet in slagen pijnlijke prikkels goed te onderdrukken.»

Bijdragen aan behandeling
De onderzoekers wezen er op dat mensen die hun pijn niet goed kunnen uitdrukken ook overgevoelig kunnen zijn. Dit maakt het moeilijk hen de nodige medische aandacht te geven.

«Wij hopen dat onze bevindingen ten goede komen van iedereen die met mensen met autisme omgaat en bijdragen aan de vooruitgang van gepersonaliseerde behandeling», concludeerde Dr. Bar-Shalita.

metrotime.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.