Autisme: Oogbewegingen als diagnostisch hulpmiddel

Ondanks vroege zorgen van ouders en duidelijke gedragskenmerken, wordt de diagnose van autisme in de VS vaak pas gesteld op 4-5 jarige leeftijd, wat aanzienlijke vertraging in toegang tot ondersteuning met zich meebrengt. Vooral kinderen in minder bevoorrechte gezinnen of afgelegen gebieden worden later gediagnosticeerd. Er is een dringende behoefte aan nieuwe, effectieve diagnostische hulpmiddelen.

Een recente studie onderzocht de mogelijkheid om oogbewegingen te gebruiken als biomarker voor de vroege diagnose van autisme. De resultaten zijn veelbelovend: in twee onafhankelijke studies werden oogbewegingen geanalyseerd terwijl kinderen naar sociale interacties op een scherm keken. Deze metingen bleken een nauwkeurige voorspeller te zijn van de diagnose van autisme, met een sensitiviteit van 80% tot 82% en een specificiteit van 82% tot 90%.

Wat dit onderzoek bijzonder interessant maakt, is dat de metingen ook de mate van sociale beperking, verbale vaardigheden en cognitieve vaardigheden van een kind konden kwantificeren. Dit opent de deur naar gepersonaliseerde interventies die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van elk kind.

Het gebruik van oogbewegingen als diagnostisch hulpmiddel heeft het potentieel om de toegang tot tijdige ondersteuning voor kinderen met autisme te vergemakkelijken, vooral voor diegenen die momenteel worstelen met lange wachtlijsten voor gespecialiseerde klinische evaluaties. Bovendien is dit een objectieve en kwantitatieve benadering die niet afhankelijk is van de subjectieve beoordeling van clinici.

Deze doorbraak is een belangrijke stap voorwaarts in de vroege detectie en behandeling van autisme. Het stelt ouders en zorgverleners in staat om snel en nauwkeurig te handelen, waardoor kinderen met autisme de best mogelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te gedijen. Het benadrukt ook het belang van neurodiversiteit en het begrijpen van autisme als een variatie in menselijke ervaring, eerder dan louter een stoornis.

Jones W, Klaiman C, Richardson S, Lambha M, Reid M, Hamner T, Beacham C, Lewis P, Paredes J, Edwards L, Marrus N, Constantino JN, Shultz S, Klin A. Development and Replication of Objective Measurements of Social Visual Engagement to Aid in Early Diagnosis and Assessment of Autism. JAMA Netw Open. 2023 Sep 5;6(9):e2330145. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.30145. PMID: 37669054; PMCID: PMC10481232.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *