Cannabis als mogelijke behandeling voor autisme

Recente interesse in het gebruik van cannabis als behandelingsoptie voor autisme heeft veelbelovende resultaten opgeleverd met minimale bijwerkingen. In dit onderzoek hebben we een retrospectieve analyse uitgevoerd van 20 mensen met autistische symptomen die werden behandeld met cannabis.

Voor veel mensen met autisme en hun families kan het dagelijks leven een uitdaging zijn. De moeilijkheden in taal en sociale interactie die op jonge leeftijd beginnen, kunnen leiden tot gedragsproblemen, verminderde sociale vaardigheden en een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven.

Een opwindende ontwikkeling in de behandeling van autisme is het gebruik van full-spectrum cannabisextracten (FCE’s). Deze extracten bevatten cannabidiol (CBD) en tetrahydrocannabinol (THC), twee stoffen die voorkomen in de cannabisplant. CBD staat bekend om zijn therapeutische eigenschappen en heeft geen psychoactieve effecten, terwijl THC de stof is die verantwoordelijk is voor de ‘high’ die geassocieerd wordt met cannabis.

Individueel afgestemde behandeling
In dit onderzoek werden 20 mensen met autistische symptomen behandeld met FCE’s op basis van een individueel afgestemd doseringsregime. De dagelijkse dosering en de verhouding tussen CBD en THC werden aangepast op basis van de behandelresultaten na periodieke klinische evaluaties. Het merendeel van de patiënten (80%) werd minstens zes maanden behandeld.

De resultaten waren overwegend positief. Na de behandeling met FCE’s vertoonden 18 van de 20 patiënten verbeteringen in de meeste kern- en comorbide symptomen van autisme, evenals een verbetering in de kwaliteit van leven voor zowel de patiënten als hun families. Bovendien waren de bijwerkingen mild en zeldzaam.

Effecten op kernsymptomen
Een opvallende verbetering werd waargenomen in de categorie “verminderde communicatie en persoonlijke interacties”. Verbeteringen werden met name gemeld in spraak, visueel contact en aandacht. Ouders meldden dat ze blij waren om te zien dat hun kinderen actief betrokken waren in interactie, zowel thuis als op school, tijdens de behandeling met FCE’s.

Pica
Een opmerkelijke ontdekking was dat FCE’s ook effectief kunnen zijn bij de behandeling van allotriophagy, ook bekend als Pica, een gedragsstoornis waarbij mensen niet-eetbare stoffen consumeren. In de studie vertoonden 4 van de 8 patiënten met Pica aanzienlijke verbeteringen na behandeling met FCE’s. Dit is de eerste keer dat een op cannabis gebaseerde behandeling effectief blijkt te zijn voor Pica bij mensen met ASS.

Individueel afgestemde doseringen
Een belangrijk aspect van deze behandeling was de individueel afgestemde dosering van FCE’s. Dit betekent dat de verhouding tussen CBD en THC werd aangepast aan de behoeften van elke deelnemer. Over het algemeen begonnen de meeste deelnemers met een CBD-rijke FCE en werden sommigen geleidelijk aangevuld met een THC-rijke FCE, terwijl anderen een mix van beide gebruikten. Dit benadrukt de flexibiliteit van FCE’s als behandelingsoptie voor ASS.

Conclusie
Dit onderzoek suggereert dat FCE’s veelbelovend kunnen zijn als behandelingsoptie bij autisme. Ze kunnen een breed scala aan symptomen en comorbiditeiten aanpakken en de kwaliteit van leven van patiënten en hun families verbeteren. De bijwerkingen waren mild en beheersbaar.

Hoewel dit onderzoek veelbelovende resultaten heeft opgeleverd, is verdere studie met grotere steekproeven nodig om deze bevindingen te bevestigen en de voorgestelde doseringsrichtlijnen te valideren.

Montagner PSS, Medeiros W, da Silva LCR, Borges CN, Brasil-Neto J, de Deus Silva Barbosa V, Caixeta FV, Malcher-Lopes R. Individually tailored dosage regimen of full-spectrum Cannabis extracts for autistic core and comorbid symptoms: a real-life report of multi-symptomatic benefits. Front Psychiatry. 2023 Aug 21;14:1210155. doi: 10.3389/fpsyt.2023.1210155. PMID: 37671290; PMCID: PMC10475955.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *