autisme

Sekseverschillen in gezichtsverwerking bij autisme

Recent onderzoek heeft nieuwe inzichten onthuld over hoe gezichtsverwerking verschilt tussen autistische en neurotypische personen, en hoe deze verschillen variëren tussen mannen en vrouwen.

Doel van het onderzoek

Een bekend fenomeen is dat autistische mensen vaak anders reageren op gezichten en sociale signalen in vergelijking met neurotypische mensen. Eerdere studies hebben aangetoond dat deze verschillen vaak groter zijn bij mannen dan bij vrouwen, wat suggereert dat sekse een rol speelt in de manier waarop autistische mensen gezichten verwerken. Het doel van dit onderzoek was om de timing en aard van deze verschillen verder te onderzoeken met behulp van EEG-technieken.

Methode

Het onderzoek analyseerde EEG-gegevens van 492 deelnemers, variërend in leeftijd van 6 tot 30 jaar. Deelnemers werden blootgesteld aan foto’s van gezichten in zowel rechte als omgekeerde posities, terwijl hun hersenactiviteit werd gemeten. De deelnemers waren onderverdeeld in vier groepen: neurotypische mannen, neurotypische vrouwen, autistische mannen en autistische vrouwen. De EEG-gegevens werden geanalyseerd om te bepalen hoe snel en in welke mate de hersenen reageerden op deze gezichten.

Resultaten

Uit de EEG-analyses bleek dat de hersenreacties op gezichten verschillend waren tussen mannen en vrouwen, en tussen autistische en neurotypische personen. De timing van deze verschillen verschilde ook. Zo begonnen sekseverschillen in hersenactiviteit eerder (na 260 ms) dan verschillen op basis van neurotype (na 310 ms). Deze sekseverschillen hielden ook langer aan.

Bij autistische vrouwen werd een kleinere en latere piek in hersenactiviteit waargenomen bij jonge kinderen, wat verminderde tijdens de adolescentie en niet significant was in de volwassenheid. Dit suggereert dat gezichtsverwerking bij autistische vrouwen zich ontwikkelt met de leeftijd en uiteindelijk vergelijkbaar wordt met die van neurotypische vrouwen. Bij mannen waren er geen significante leeftijdsafhankelijke verschillen tussen autistische en neurotypische groepen.

De resultaten van dit onderzoek suggereren dat sekse een grotere rol speelt dan neurotype bij de verwerking van gezichten, vooral in de vroege stadia van gezichtsverwerking.

Stel je voor dat Ruth, een autistisch meisje van 8 jaar, moeite heeft met het herkennen van gezichten. Naarmate ze ouder wordt en meer sociale interacties heeft, verbetert haar vermogen om gezichten te herkennen en worden haar reacties op gezichten vergelijkbaar met die van haar neurotypische leeftijdsgenoten. Aan de andere kant heeft Lucas, een autistische jongen, vanaf jonge leeftijd een consistente manier van gezichtsverwerking die niet significant verandert naarmate hij ouder wordt.

Dit kan te maken hebben met zowel biologische als sociale factoren, zoals hormonale invloeden en socialisatieprocessen. Autistische vrouwen vertonen in hun kindertijd duidelijke verschillen in gezichtsverwerking, maar deze verschillen lijken af te nemen met de leeftijd. Dit kan betekenen dat autistische vrouwen specifieke ontwikkelingspaden volgen die hen helpen om hun gezichtsverwerkingsvaardigheden te verbeteren.

Del Bianco T, Lai MC, Mason L, Johnson MH, Charman T, Loth E, Banaschewski T, Buitelaar J, Murphy DGM, Jones EJH; AIMS-2-TRIALS LEAP Team. Sex differences in social brain neural responses in autism: temporal profiles of configural face-processing within data-driven time windows. Sci Rep. 2024 Jun 18;14(1):14038. doi: 10.1038/s41598-024-64387-9. PMID: 38890406; PMCID: PMC11189412.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.