Emotionele misverstanden tussen autisten en niet-autisten: Een complexe dynamiek

Waarom niet-autistische mensen soms moeite hebben om de emotionele uitdrukkingen van autistische mensen te begrijpen, is een vraag die vaak naar voren komt. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat beide groepen een andere interne representatie hebben van emoties.

Misschien hebben ze verschillende verwachtingen over hoe een gezichtsuitdrukking eruitziet bij een bepaalde emotie. Om deze mogelijkheid te onderzoeken, zijn er drie goed opgezette onderzoeken uitgevoerd onder niet-autistische studenten in de Verenigde Staten.

In het eerste onderzoek hebben deelnemers de meeste gezichtsuitdrukkingen van autistische personen nauwkeuriger herkend dan die van niet-autistische personen. Dit wijst erop dat de gezichtsuitdrukkingen van autistische mensen over het algemeen begrijpelijker waren voor niet-autistische mensen.

In het tweede onderzoek ontdekten onderzoekers dat een reden voor deze nauwkeurigere herkenning was dat de gezichtsuitdrukkingen van autistische personen beter en intenser waren dan die van niet-autistische personen. Met andere woorden, autistische personen waren in staat om de bedoelde emoties sterker tot uiting te brengen in hun gezichtsuitdrukkingen.

In het derde onderzoek werd gebruik gemaakt van gezichtsuitdrukkingen die waren gecreëerd door autistische en niet-autistische individuen die hun eigen gezichten konden zien terwijl ze de uitdrukkingen maakten. Dit stelde hen in staat om de uitdrukkingen die ze produceerden expliciet te vergelijken met hun interne representatie van die emoties. Interessant genoeg werden in dit geval zowel de gezichtsuitdrukkingen van autistische personen als die van niet-autistische personen niet consistent nauwkeuriger herkend. Met andere woorden, het verschil in interne representaties van hoe emotionele uitdrukkingen eruitzien, lijkt geen grote rol te spelen bij het verklaren van waarom niet-autistische mensen soms de emoties van autistische mensen verkeerd begrijpen.

Het is mogelijk dat non-verbale communicatie, sociale context en persoonlijke ervaringen ook een rol spelen

Deze bevindingen suggereren dat er andere factoren kunnen zijn die een rol spelen bij de misverstanden tussen autistische en niet-autistische personen. Het is mogelijk dat non-verbale communicatie, sociale context en persoonlijke ervaringen ook een belangrijke rol spelen bij het begrijpen van emoties. Het is belangrijk om meer onderzoek te doen naar deze factoren om een vollediger beeld te krijgen van de complexe dynamiek die betrokken is bij de interactie tussen autistische en niet-autistische individuen.

Het begrijpen van de emoties van anderen is cruciaal voor succesvolle sociale interacties, en het is daarom belangrijk om aandacht te blijven besteden aan het verbeteren van de communicatie en het begrip tussen autistische en niet-autistische mensen.

Het is ook essentieel om autistische individuen een stem te geven en hen te betrekken bij onderzoek en beleidsvorming. Door hun perspectieven en ervaringen serieus te nemen, kunnen we een beter begrip ontwikkelen van de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd en effectievere strategieën ontwikkelen om misverstanden te verminderen.

Het onderzoek naar de interne representaties van emoties en de interacties tussen autistische en niet-autistische mensen staat nog in de kinderschoenen. Er is behoefte aan meer studies met diverse steekproeven en culturele contexten om een breder beeld te krijgen van deze complexe kwestie.

Lampi AJ, Brewer R, Bird G, Jaswal VK. Non-autistic adults can recognize posed autistic facial expressions: Implications for internal representations of emotion. Autism Res. 2023 May 12. doi: 10.1002/aur.2938. Epub ahead of print. PMID: 37172211.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.