Kunnen autisten niet tikken of hebben ze gewoon een ander ritme?

In een nieuw online onderzoek is onderzocht of er verschillen zijn in het tikken met de vingers bij mensen met autistische trekken in de algemene bevolking. Er blijkt namelijk een hypothese te bestaan dat mensen met meer autistische trekken meer problemen zouden hebben met het tikken met de vingers, en dat leeftijd van invloed zou zijn op de tikprestaties. En meten is weten, al speelt de term ‘nutteloze feitjes’ nadrukkelijk door het hoofd van schrijver dezes.

Autisme is een neurologische aandoening die invloed kan hebben op verschillende aspecten van het dagelijks functioneren. Eén van die aspecten is de motoriek, wat betrekking heeft op de bewegingsvaardigheden van het lichaam. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat mensen met autisme vaak motorische verschillen vertonen, zoals problemen met coördinatie en fijne motoriek. Dit nieuwe onderzoek heeft gekeken of deze motorische verschillen ook voorkomen bij mensen met autistische trekken in de algemene bevolking, dus zonder een daadwerkelijke diagnose van autisme.

Om dit te onderzoeken werden 159 deelnemers gerekruteerd, variërend in leeftijd van 18 tot 78 jaar oud. Geen van hen had ooit de diagnose autisme gekregen. De deelnemers vulden een online vragenlijst in, genaamd de AQ-10, om autistische trekken te meten. Daarnaast werd hun tikvaardigheid gemeten met behulp van de FTT, een test waarbij ze met hun vingers op een bepaalde manier moesten tikken. De resultaten toonden aan dat degenen met hogere scores op de AQ-10 lagere scores behaalden bij het tikken, zowel met de linker- als de rechterhand.

Interessant genoeg bleek uit verdere analyse dat leeftijd ook een rol speelde. Jongere deelnemers met meer autistische trekken presteerden slechter bij het tikken met hun dominante hand. Dit wijst erop dat leeftijd de relatie tussen autistische trekken en motorische vaardigheden kan beïnvloeden.

De bevindingen van dit onderzoek zijn belangrijk omdat ze aantonen dat de motorische verschillen die vaak worden geassocieerd met autisme ook aanwezig kunnen zijn bij mensen zonder een diagnose van autisme. Dit suggereert dat autistische trekken een breed spectrum kunnen beslaan, zelfs in de algemene bevolking. Het begrijpen van deze motorische verschillen kan bijdragen aan een betere herkenning en ondersteuning van mensen met autistische trekken.

Hoewel dit onderzoek belangrijke inzichten biedt, zijn er enkele beperkingen. Zo was de studie gebaseerd op zelfrapportage en werden deelnemers niet formeel gediagnosticeerd. Toekomstig onderzoek met een grotere en meer diverse steekproef zou kunnen helpen om deze bevindingen verder te bevestigen en te verfijnen.

Messing A, Apthorp D. Autistic traits are associated with individual differences in finger tapping: an online study. PeerJ. 2023 May 16;11:e15406. doi: 10.7717/peerj.15406. PMID: 37214091; PMCID: PMC10198151.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.