Destructieve denkpatronen bij jongeren met autisme

Een recente studie heeft aangetoond dat een speciaal trainingsprogramma positieve effecten kan hebben op de denkpatronen van adolescenten met autisme spectrum stoornis (ASS).

Het onderzoek richtte zich specifiek op een denkfout genaamd ‘jumping to conclusion’ (JTC), waarbij conclusies worden getrokken op basis van beperkte informatie. Deze denkfout wordt in verband gebracht met psychoses en paranoia, en er werd gesuggereerd dat het vaker voorkomt bij mensen met ASS. Echter, tot op heden zijn er geen interventies gerapporteerd die specifiek op deze denkfout zijn gericht bij adolescenten met ASS.

Om deze reden werd een verkennende studie uitgevoerd om de effecten van een groepsprogramma voor sociale cognitie op de JTC-denkfout bij adolescenten met ASS te onderzoeken. Het programma, genaamd sociale cognitie en interactie training (SCIT), richt zich op verschillende aspecten van sociale cognitie en bevat ook interventies om de JTC-denkfout aan te pakken.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij adolescenten tussen de 12 en 18 jaar oud. In totaal namen dertien adolescenten met ASS deel aan het programma, waarvan tien (76,9%) het programma voltooiden. Voor en na de interventie werden de veranderingen in denkpatronen gemeten aan de hand van specifieke taken die sociale cognitie meten, en werd de subjectieve kwaliteit van leven geëvalueerd.

De resultaten van de studie waren veelbelovend. Het percentage deelnemers met de JTC-denkfout nam significant af na de SCIT-interventie (voor: 7/10; na: 1/10; p = 0.041). Bovendien werd er een significante toename waargenomen in de subjectieve kwaliteit van leven van de adolescenten (p = 0.014).

Deze bevindingen tonen aan dat het groepsprogramma voor sociale cognitie met de JTC-aanpak een positief effect heeft op de denkpatronen van adolescenten met ASS. Door het verminderen van de JTC-denkfout kunnen deze jongeren beter in staat zijn om conclusies te trekken op basis van voldoende informatie, waardoor hun algehele denkvermogen verbetert. Bovendien rapporteerden de deelnemende adolescenten een verbetering in hun subjectieve kwaliteit van leven, wat suggereert dat het programma ook een positieve invloed heeft op hun algemeen welzijn.

De resultaten van deze studie hebben implicaties voor de klinische praktijk. Het gebruik van groepsinterventies zoals SCIT kan een effectieve benadering zijn om JTC bij adolescenten met ASS te verminderen. Door te werken in een groepsomgeving kunnen deelnemers van elkaar leren, sociale interactie oefenen en vaardigheden ontwikkelen die relevant zijn voor hun dagelijks leven.

Het is belangrijk op te merken dat deze studie beperkingen heeft. Het aantal deelnemers was relatief klein en er was geen controlegroep om de specifieke effecten van het SCIT-programma te vergelijken met andere interventies of geen behandeling. Toekomstig onderzoek met grotere steekproeven en gecontroleerde ontwerpen is nodig om de bevindingen verder te bevestigen.

Desondanks biedt deze studie veelbelovende inzichten in de behandeling van denkfouten en sociale cognitie bij adolescenten met ASS. Het benadrukt het belang van het begrijpen en aanpakken van specifieke cognitieve processen om de levenskwaliteit van mensen met autisme te verbeteren. Door deze benadering verder te ontwikkelen en te implementeren, kunnen we een positieve impact hebben op de levens van individuen met autisme spectrum stoornis en hun omgeving.

Umehara H, Takeda T, Yoshida L, Matsuura K, Okumura-Fujita M, Tominaga R, Abe Y, Masuda T, Yamada N, Numata S. Effects of group therapy on jumping to conclusion bias in adolescents with autism spectrum disorder : An exploratory study. J Med Invest. 2023;70(1.2):115-122. doi: 10.2152/jmi.70.115. PMID: 37164706.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.