Barrières voor succes bij student met autisme


Onderzoek wijst uit dat autistische studenten meer moeilijkheden ondervinden bij het behalen van een diploma dan neurotypische studenten. Toch zijn deze bevindingen vaak gebaseerd op deskundigenmeningen en houden ze geen rekening met de perspectieven van autistische studenten zelf.

Om deze lacune op te vullen, werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de barrières voor succes bij autistische studenten in het hoger onderwijs.

Met behulp van thematische analyse werden 10 thema’s geïdentificeerd, verdeeld over drie categorieën. Daarnaast kwamen er nog twee dwarsverband-thema’s naar voren. De verschillende thema’s beïnvloeden elkaar en vergroten de zorgen van autistische studenten.

De eerste categorie van thema’s die naar voren kwam, heeft betrekking op de academische omgeving. Autistische studenten gaven aan dat ze moeite hebben met het begrijpen van opdrachten, het organiseren van hun werk en het omgaan met de hoeveelheid informatie die ze krijgen. Daarnaast voelden ze zich soms geïsoleerd en hadden ze moeite met het vinden van aansluiting bij medestudenten en docenten.

De tweede categorie betreft de toegankelijkheid van ondersteunende diensten. Autistische studenten gaven aan dat ze vaak niet voldoende geïnformeerd waren over de beschikbare ondersteuning en dat ze moeite hadden om deze ondersteuning te krijgen wanneer ze die nodig hadden. Ook merkten ze op dat de aangeboden ondersteuning niet altijd afgestemd was op hun specifieke behoeften.

De derde categorie heeft te maken met persoonlijke factoren. Autistische studenten meldden dat ze last hadden van angst en stress, wat hun academische prestaties negatief beïnvloedde. Daarnaast hadden ze moeite met het plannen en structureren van hun studietijd, en ervoeren ze vaak sensorische overbelasting in drukke onderwijsomgevingen.

De twee dwarsverband-thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen, zijn de wederzijdse beïnvloeding van de barrières en de intensivering van de zorgen bij autistische studenten. De interactie tussen de verschillende thema’s maakt de obstakels des te moeilijker te overwinnen.

Om autistische studenten te ondersteunen, is het belangrijk dat onderwijsinstellingen bewust worden van deze barrières en hun diensten hierop aanpassen. Door het wegnemen van deze obstakels kunnen autistische studenten hun volledige potentieel benutten en succesvol hun post-secundaire onderwijs afronden.

Schembri-Mutch TM, McCrimmon AW, Zwiers ML. Understanding the Needs of Autistic Post-Secondary Students. J Autism Dev Disord. 2023 May 20. doi: 10.1007/s10803-023-06010-w. Epub ahead of print. PMID: 37210432.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.