Cognitieve gedragstherapie (CGT) effectief bij kind met autisme


Onderzoek heeft aangetoond dat cognitieve gedragstherapie (CGT) effectief kan zijn bij het verbeteren van emotieregulatie bij kinderen met autisme.

Een recente pilotstudie heeft onderzocht of een groepsgericht CGT-programma ook positieve resultaten kan opleveren voor emotieregulatie bij volwassenen met autisme.

In het onderzoek werden 31 deelnemers willekeurig toegewezen aan de interventiegroep, die het 8 weken durende CGT-programma volgde, en 29 deelnemers werden toegewezen aan de wachtlijstcontrolegroep.

De resultaten van de studie lieten zien dat deelnemers in de CGT-groep significant verbeterde emotieregulatie vertoonden in vergelijking met de wachtlijstgroep. Deze verbeteringen werden gemeten met behulp van verschillende schalen en vragenlijsten.

Ten eerste was er een significant verschil in de houding ten opzichte van autismespectrumstoornissen (ASS) tussen de groepen, waarbij de CGT-groep een positiever attitude had na de interventieperiode. Ook bleek de CGT-groep beter in staat om hun gevoelens te beschrijven, wat bleek uit scores op de moeilijkheidsgraad van het benoemen van gevoelens op een vragenlijst. Daarnaast rapporteerde de CGT-groep een betere omgang met stressvolle situaties in vergelijking met de wachtlijstgroep.

Hoewel deze bevindingen bemoedigend zijn, moeten we voorzichtig zijn bij het interpreteren van de resultaten vanwege enkele beperkingen in de studie. Ten eerste was het aantal deelnemers beperkt en werden de groepen willekeurig verdeeld. Een groter onderzoek met meer deelnemers zou de resultaten kunnen bevestigen en betrouwbaarder maken. Bovendien waren de effecten van de CGT slechts bescheiden en niet consistent over alle meetinstrumenten. Dit benadrukt het belang van voortdurende inspanningen om het CGT-programma verder te verbeteren.

Desalniettemin zijn de bevindingen van deze pilotstudie veelbelovend en suggereren ze dat CGT een effectieve benadering kan zijn voor het verbeteren van emotieregulatie bij volwassenen met autisme. Het programma kan mogelijk worden aangepast en geoptimaliseerd om nog betere resultaten te behalen. Het is ook belangrijk om de effectiviteit van CGT te bevestigen met behulp van grotere gerandomiseerde klinische onderzoeken.

Samengevat levert deze studie voorlopig bewijs voor de effectiviteit van een groepsgericht CGT-programma bij het verbeteren van emotieregulatie bij volwassenen met autisme. Verder onderzoek is nodig om de resultaten te bevestigen en te verbeteren.

Kuroda M, Kawakubo Y, Kamio Y, Yamasue H, Kono T, Nonaka M, Matsuda N, Kataoka M, Wakabayashi A, Yokoyama K, Kano Y, Kuwabara H. Preliminary efficacy of cognitive-behavioral therapy on emotion regulation in adults with autism spectrum disorder: A pilot randomized waitlist-controlled study. PLoS One. 2022 Nov 23;17(11):e0277398. doi: 10.1371/journal.pone.0277398. PMID: 36417403; PMCID: PMC9683545.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.