Peiling: Welk type alleenstaande ben jij?

Alleen zijn wordt door iedereen anders ervaren. Waar de één de vrijheid viert, voelt de ander een diep gemis. Psychologisch onderzoek heeft lang de nadruk gelegd op de tekortkomingen van het alleen zijn, maar recente studies, zoals die van Walsh et al. (2023), tonen aan dat er aanzienlijke verschillen zijn in hoe individuen hun single-zijn beleven. Deze inzichten helpen ons om de ervaringen van alleenstaanden beter te begrijpen.

De gelukkige vrijbuiter

Een opvallende groep, bestaande uit 19,2% van de alleenstaanden, geniet van een zorgeloos bestaan. Deze personen zijn gezond, ervaren weinig stress en hebben een hoge zelfwaardering. Hun relaties met vrienden en familie zijn sterk, wat bijdraagt aan een hoge levenstevredenheid. Dit type, door Walsh et al. als zeer tevreden bestempeld, laat zien dat sommige alleenstaanden floreren in hun vrijheid en onafhankelijkheid.

De sociaal zoeker

Ongeveer een kwart van de alleenstaanden valt onder dit type. Ze scoren hoog op persoonlijke kwaliteiten zoals zelfvertrouwen en gezondheid, en hebben goede familierelaties. Echter, hun sociale leven met vrienden laat te wensen over; ze ervaren een gebrek aan nabijheid en zijn minder tevreden met hun vriendenkring. Deze discrepantie leidt tot een gematigde levenstevredenheid, wat suggereert dat hun sociale behoeften niet volledig worden vervuld.

De stille lijder

Dit type, bestaande uit 27,6% van de alleenstaanden, lijkt sociaal succesvol met sterke banden met vrienden en familie. Intern echter kampen ze met lage zelfwaardering, hoge stressniveaus en een ondergemiddelde gezondheid. Deze interne strijd weerspiegelt zich in hun matige levenstevredenheid en onderstreept de complexiteit van hun emotionele en fysieke welzijn.

De “Het ligt niet aan mij” type

Een klein segment, minder dan 3%, valt onder deze categorie. Deze individuen genieten van goede gezondheid en ervaren minimale stress. Ze hebben echter sterke ontevredenheid over hun relaties, vooral met vrienden. Hun matige levenstevredenheid wijst op een discrepantie tussen hun persoonlijke welzijn en hun interpersoonlijke ervaringen.

De “Misschien ligt het aan mij” type

Ongeveer 16,9% van de alleenstaanden identificeert zich mogelijk met dit profiel. Ze hebben problematische vriendschappen en familierelaties, gekoppeld aan lage zelfwaardering en hoge stress. Hun slechte gezondheid versterkt dit beeld. Voor deze groep is de lage levenstevredenheid een direct gevolg van zowel interne als externe conflicten.

Het “mixed bag” type

Dit type beschrijft 8,7% van de alleenstaanden en toont aan dat sommige individuen redelijke vriendschappen hebben, maar ontevreden zijn over familierelaties. Gecombineerd met lage zelfwaardering, slechte gezondheid en hoge stress, leidt dit tot lage levenstevredenheid. Dit profiel benadrukt de variabiliteit in ervaringen en de impact van zowel sociale als persoonlijke factoren op het welzijn.

Conclusie

De diversiteit onder alleenstaanden is groot. Niet iedereen ervaart zijn of haar single-zijn op dezelfde manier. De studie van Walsh et al. (2023) biedt waardevolle inzichten die helpen om het stereotype dat alleenstaanden eenzijdig ongelukkig of onvolledig zijn, te doorbreken. Het herkennen van deze variabiliteit is essentieel voor een genuanceerd begrip van alleenstaanden en hun levensgeluk.

DePaulo, B. (2023). Single and flourishing: Transcending the deficit narratives of single life. Journal of Family Theory & Review15(3), 389-411.

Walsh, L. C., Horton, C., Rodriguez, A., & Kaufman, V. A. (2023). Happily ever after for coupled and single adults: A comparative study using latent profile analysis. Journal of Social and Personal Relationships40(12), 3955-3982.