Neurodiversiteit en het risico op zelfdoding

Zelfdoding is een ernstig probleem dat niet alleen voorkomt bij neurodivergente mensen, maar er is wel een verhoogd risico op suïcide onder deze groep.

Neurodivergentie omvat verschillende neurologische aandoeningen zoals autisme, ADHD, bipolaire stoornis en schizofrenie. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met deze aandoeningen een groter risico lopen om zelfmoordgedachten te hebben en deze ook daadwerkelijk uit te voeren dan mensen zonder neurodivergentie.

Klik hier als je NU hulp nodig hebt.

Verschillende oorzaken

Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan het verhoogde risico op zelfdoding onder neurodivergente mensen. Zo kan het gevoel van isolement en het niet begrepen worden door anderen bijdragen aan het ontstaan van depressieve gevoelens en suïcidale gedachten. Daarnaast kunnen de symptomen van de aandoeningen zelf ook bijdragen aan een verhoogd risico, zoals impulsiviteit en emotionele dysregulatie bij ADHD en bipolaire stoornis.

Het is belangrijk dat er meer aandacht wordt besteed aan het voorkomen van zelfdoding onder neurodivergente mensen. Dit kan onder andere door het bieden van passende hulp en ondersteuning, het vergroten van de kennis en bewustwording over neurodivergentie en suïcidaliteit en het verminderen van het stigma rondom deze aandoeningen.

In 2019 maakten 1.811 mensen in Nederland een einde aan hun leven. Dit is een daling ten opzichte van het jaar ervoor. Onder jongeren tussen de tien en twintig jaar is het aantal zelfdodingen gestegen: 51 jongeren maakten in 2018 een einde aan hun leven, en in 2019 waren dit 67 jongeren. Onder 20- tot 60-jarigen en vrouwen is het aantal zelfdodingen afgenomen, bij 60-plussers en mannen nam het iets toe (cijfers van het CBS).

Bijna iedereen krijgt weleens te maken met iemand die het niet meer ziet zitten. Bij sommige mensen is die wanhoop zo intens, dat ze rondlopen met plannen om een einde aan hun leven te maken. Ze zijn dan suïcidaal. Een enkeling maakt daadwerkelijk een einde aan zijn of haar leven. Misschien ben je van heel dichtbij bij zo’n situatie betrokken. Bijvoorbeeld omdat je partner, kind, vriendin, collega of leerling erg somber is en zegt dat hij of zij het niet meer ziet zitten.

Te voorkomen?

Je maakt je zorgen. Je vraagt je af hoe je kunt voorkomen dat die persoon daadwerkelijk een einde aan zijn of haar leven maakt. Op welke signalen moet je letten? Doe je er goed aan je zorgen en vermoedens te bespreken? Misschien heeft je naaste al eens een suïcidepoging gedaan. Als die poging geslaagd is, worstel je nu misschien met verdriet, boosheid, schuldgevoelens en zelfverwijt.

Intens lijden
Soms hoor of lees je dat iemand ervoor heeft gekozen een einde aan zijn of haar leven te maken. Dat woordgebruik klopt eigenlijk niet. Want zelfdoding is geen keuze. Het is een manier om een einde te maken aan een ondraaglijke situatie. Mensen doen het omdat ze in hun beleving niet anders meer kunnen. Gevoelens van grote somberheid, radeloosheid, wanhoop en uitzichtloosheid beheersen hun bestaan. Het leven is voor hen een hel en daar willen ze uit.

Opeenstapeling van problemen
De gevoelens van somberheid en wanhoop kunnen te maken hebben met psychische aandoeningen, schokkende en pijnlijke gebeurtenissen en/of grote tegenslagen of teleurstellingen. Iemand kan ook diep wanhopig zijn door het verlies van een dierbaar persoon, zoals een partner of kind. Of door grote schaamte, het gevoel geen kant uit te kunnen, eenzaamheid, isolement of andere uitzichtloze, sociale omstandigheden. Meestal gaat het om een opeenstapeling van problemen en ervaringen. Maar het kan ook volstrekt onduidelijk zijn waar de gevoelens van wanhoop vandaan komen. Dat maakt ze niet minder hevig, maar vaak wel moeilijker te begrijpen.

Signaal serieus nemen
Bij veel mensen bestaat het idee dat iemand die veel aan zelfdoding denkt of erover praat, nooit echt een einde aan zijn of haar leven zal maken. Dat is een misverstand. Elke uitspraak in deze richting is een signaal dat serieus genomen moet worden.

Weloverwogen of impulsief?
De meeste mensen die een einde aan hun leven maken, doen dat onverwacht en impulsief. Zo lijkt het voor hun omgeving. Maar echt impulsief is zelfdoding zelden. Meestal loopt iemand al maanden of jaren met plannen rond. Tot de laatste weerstand door een bepaalde gebeurtenis gebroken wordt.

Een heel kleine groep mensen stapt uit het leven nadat ze de balans hebben opgemaakt. Deze mensen zijn tot de conclusie gekomen dat ze niets meer van het leven te verwachten hebben.

Denk je aan zelfmoord?

Als je aan zelfmoord denkt, kun je daar met de deskundige vrijwilligers van 113 Zelfmoordpreventie over praten via de telefoon (0900 – 0113) of chat. 113 Zelfmoordpreventie is 24 uur per dag bereikbaar.

MIND Korrelatie is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur. In geval van nood kun je contact opnemen met:

  • de huisartsenpost in jouw woonplaats
  • de crisisdienst in jouw woonplaats (voor dringende psychiatrische hulp)
  • 113 Zelfmoordpreventie (0800-0113, als je denkt aan zelfmoord)
  • de Luisterlijn (088-0767000, voor een vertrouwelijk gesprek van mens tot mens)
  • Centrum Seksueel Geweld (0800-0188, professionele hulp bij een ongewenste seksuele ervaring)


MIND Korrelatie is geopend van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 21:00 uur.

wijzijnmind.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.