Een ADHD-therapiesessie met AKL-T01

Recent onderzoek heeft licht geworpen op de efficiëntie van digitale therapeutische middelen voor ADHD, met bijzondere aandacht voor geslachtsverschillen in de respons op deze behandelingen. Deze bevindingen zijn vooral relevant gezien de historische onderdiagnose en -behandeling van vrouwen.

Overzicht van de studie

De studie, uitgevoerd door Flannery et al., richtte zich op het beoordelen van AKL-T01, een gereguleerd digitaal therapeutisch middel dat ontworpen is om aandachtstekorten aan te pakken. Het onderzoek omvatte drie afzonderlijke klinische proeven die respectievelijk kinderen, adolescenten en volwassenen met ADHD betrokken. In totaal namen 479 deelnemers deel, waarbij een opvallende meerderheid van de volwassen deelnemers vrouw was. Dit bood een unieke kans om dieper in te gaan op mogelijke geslachtsverschillen in therapierespons.

De deelnemers gebruikten AKL-T01 dagelijks gedurende 25 minuten over een periode van 4 tot 6 weken. De primaire uitkomsten waren veranderingen in aandacht zoals gemeten door de Test of Variables of Attention (TOVA) en symptoomveranderingen op de ADHD Rating Scale (ADHD-RS).

Een therapiesessie met AKL-T01

Een therapiesessie met AKL-T01 ziet er als volgt uit:

  1. Voorbereiding en instelling: Voordat de sessie begint, zorgt de cliënt voor een rustige, ongestoorde omgeving. Dit is belangrijk omdat de sessies concentratie en focus vereisen. De cliënt zal het digitale apparaat, zoals een tablet of computer, voorbereiden waarop de AKL-T01 applicatie geïnstalleerd is.
  2. Aanmelden en starten: De cliënt meldt zich aan op het platform en start de sessie. Er kan een kort overzicht of instructie worden gegeven over wat de cliënt kan verwachten tijdens die specifieke sessie.
  3. Interactieve oefeningen: De kern van een AKL-T01-sessie bestaat uit interactieve oefeningen die ontworpen zijn om de aandachts- en concentratievaardigheden te verbeteren. Deze oefeningen zijn vaak game-achtig en zijn ontworpen om zowel uitdagend als leuk te zijn. Ze kunnen taken omvatten zoals het snel identificeren van bepaalde visuele of auditieve signalen, het volgen van bewegende objecten, of het herinneren van sequenties.
  4. Feedback en aanpassing: Gedurende de sessie ontvangt de cliënt real-time feedback op zijn prestaties. Deze feedback is essentieel voor het leerproces en helpt de cliënt zijn of haar focus en technieken te verbeteren. De software past de moeilijkheidsgraad van de taken ook automatisch aan op basis van de prestaties van de cliënt, waardoor een gepersonaliseerde ervaring ontstaat die is afgestemd op het individuele niveau van de cliënt.
  5. Voortgang en beoordeling: Na afloop van de sessie kunnen er samenvattingen of rapporten beschikbaar zijn die de voortgang en prestaties van de cliënt tonen. Dit kan nuttig zijn voor zowel de cliënt als eventueel betrokken zorgverleners om de ontwikkeling over tijd te volgen.
  6. Duur en frequentie: Een typische AKL-T01 sessie duurt ongeveer 25 tot 30 minuten. De aanbevolen frequentie kan variëren, maar vaak wordt geadviseerd om de sessies meerdere keren per week uit te voeren om optimale resultaten te behalen.

Belangrijke bevindingen

De resultaten toonden aan dat AKL-T01 aanzienlijke verbeteringen bewerkstelligde in aandachtsniveaus bij deelnemers over alle leeftijdsgroepen. Interessant is dat de verbeteringen in aandacht significant meer uitgesproken waren bij vrouwelijke deelnemers, wat suggereert dat deze therapie bijzonder effectief kan zijn voor vrouwen, die vaak minder opvallende hyperactieve symptomen hebben en meer inattentieve symptomen vertonen.

Implicaties van de studie

De bevindingen van deze studie bieden inzicht in hoe digitale therapieën effectief kunnen worden ingezet als onderdeel van een uitgebreid behandelplan voor ADHD, vooral voor vrouwen. Het benadrukt het belang van gepersonaliseerde behandelingsopties die rekening houden met geslachtsverschillen, wat kan bijdragen aan het verminderen van de kloof in de diagnose en behandeling tussen mannen en vrouwen met ADHD. Deze resultaten suggereren ook dat digitale therapieën een laagdrempelige toegang kunnen bieden tot effectieve hulpmiddelen voor diegenen die mogelijk minder toegang hebben tot traditionele therapievormen of die zoeken naar aanvullende ondersteuningsvormen.

Praktische toepassingen

Voor neurodivergente individuen en hun ondersteunende netwerken biedt dit onderzoek praktische inzichten in het gebruik van digitale hulpmiddelen voor zelfmanagement van ADHD. Personen met ADHD kunnen baat hebben bij het integreren van digitale therapieën zoals AKL-T01 in hun dagelijkse routine om de aandacht te verbeteren en mogelijk andere symptomen te verminderen. Het is aan te raden om deze tools te gebruiken in combinatie met traditionele therapieën zoals medicatie en gedragstherapie, afhankelijk van persoonlijke behoeften en onder begeleiding van een zorgprofessional.

Conclusie en toekomstperspectieven

Dit onderzoek illustreert de potentie van digitale therapeutische middelen als een waardevolle aanvulling op de bestaande behandelmethoden voor ADHD. Het onderstreept ook de noodzaak van verder onderzoek naar geslachtsverschillen in de effectiviteit van dergelijke interventies, om te verzekeren dat beide geslachten optimale zorg ontvangen. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op de lange termijn effecten van digitale therapieën en hoe deze kunnen worden geïntegreerd in een holistisch behandelplan dat rekening houdt met de diverse behoeften van neurodivergente personen.

Flannery JE, Hinshaw SP, Kollins SH, Stamatis CA. Secondary analyses of sex differences in attention improvements across three clinical trials of a digital therapeutic in children, adolescents, and adults with ADHD. BMC Public Health. 2024 Apr 29;24(1):1195. doi: 10.1186/s12889-024-18597-5. PMID: 38685016; PMCID: PMC11057090.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.