Autisme en Borderline: Is er een verband?

In de afgelopen jaren hebben verschillende studies gesuggereerd dat er overeenkomsten bestaan tussen Autisme en Borderline (BPS). Deze bevindingen hebben geleid tot interessante inzichten in de relatie tussen deze twee aandoeningen.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat mensen met BPS significant hogere scores behalen op tests die de aanwezigheid van autistische trekken meten, vergeleken met de algemene bevolking. Sommige onderzoekers hebben zelfs gesuggereerd dat er sprake kan zijn van onopgemerkt ASS bij sommige mensen met BPS, en andersom. Hoewel er enige controverse bestaat en de gebruikte diagnostische methoden niet altijd uniform zijn, wijst de literatuur over het algemeen op een verhoogde prevalentie van ASS en subthreshold autistische trekken bij mensen met BPS, evenals een verhoogde prevalentie van BPS bij mensen met ASS.

Deze gegevens moeten ook worden gezien in het licht van recent onderzoek naar mogelijke oorzaken van het onderdiagnosticeren van ASS bij vrouwen. Er wordt gesuggereerd dat vrouwen meer sociale druk ervaren om zich aan te passen en vaak beter gemotiveerd zijn om hun autisme te verbergen (camoufleren). Vrouwen met ASS kunnen daardoor minder ernstige problemen ervaren op het gebied van sociale communicatie en interactie, maar wel hogere niveaus van sociale angst ontwikkelen. Ze maken vaker gebruik van strategieën om hun sociale moeilijkheden te maskeren. Hoewel deze aanpassingsstrategieën sociaal gezien soms voordelig kunnen zijn, kan het ook leiden tot onderdiagnose van ASS bij vrouwen en tot mentale vermoeidheid, stress, angst en depressieve symptomen.

Een opvallend kenmerk dat vaak wordt waargenomen bij vrouwen met ASS is een andere focus op restrictieve interesses, zoals een specifieke interesse in voedsel en diëten. Op basis van deze overwegingen en de symptoomoverlapping tussen ASS en Anorexia Nervosa (AN), hebben verschillende onderzoekers gesuggereerd dat AN en mogelijk andere eetstoornissen kunnen worden beschouwd als vrouwelijke presentaties van ASS. Onderzoek naar de relatie tussen ASS en eetstoornissen heeft de afgelopen jaren aangetoond dat er een verband bestaat tussen beide aandoeningen. Deze bevindingen hebben geleid tot de hypothese dat eetstoornissen, inclusief AN, kunnen worden beschouwd als stoornissen binnen het autismespectrum, vanwege de vele overeenkomsten tussen beide.

Een andere interessante bevinding is het verband tussen suïcidaliteit, ASS en BPS. Het is algemeen bekend dat mensen met BPS een verhoogd risico hebben op zelfmoord. Ook bij mensen met ASS komen zelfbeschadigend gedrag en suïcidale gedachten vaak voor. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat zowel volledige ASS als subthreshold autistische en borderline trekken de suïcidaliteit bij mensen met BPS verhogen.

Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door instabiele emoties, impulsief gedrag, problemen op het gebied van zelfbeeld en interpersoonlijke relaties. Mensen met BPS ervaren vaak intense stemmingswisselingen en hebben moeite om hun emoties onder controle te houden. Ze kunnen zich snel boos, angstig of verdrietig voelen en hebben vaak het gevoel dat ze geen stabiele identiteit hebben.

Impulsiviteit is een ander belangrijk kenmerk van BPS. Mensen met deze stoornis kunnen roekeloos gedrag vertonen, zoals overmatig drugs- of alcoholgebruik, roekeloos rijden, gokken of onveilige seksuele activiteiten. Ze hebben vaak moeite om langetermijndoelen te stellen en impulsen te weerstaan.

Problemen op het gebied van zelfbeeld zijn ook typerend voor BPS. Mensen met deze stoornis hebben vaak een negatief zelfbeeld en twijfelen aan hun eigenwaarde. Ze kunnen zich snel waardeloos of leeg voelen en hebben moeite om een gevoel van eigen identiteit te behouden.

Interpersoonlijke relaties zijn vaak instabiel en intens voor mensen met BPS. Ze kunnen moeite hebben met het aangaan en behouden van gezonde relaties. Ze kunnen impulsief vrienden maken en verbreken, en hebben vaak intense conflicten en angsten voor verlating.

BPS komt vaak voor samen met andere psychische aandoeningen, zoals depressie, angststoornissen, eetstoornissen en verslavingen. Mensen met BPS lopen ook een verhoogd risico op zelfbeschadigend gedrag en suïcidaliteit.

De exacte oorzaak van BPS is nog niet volledig begrepen, maar het lijkt een combinatie te zijn van genetische, biologische en omgevingsfactoren. Traumatische ervaringen in de kindertijd, zoals misbruik, verwaarlozing of geweld, kunnen een rol spelen bij het ontwikkelen van BPS.

Behandeling van BPS omvat meestal een combinatie van psychotherapie en medicatie. Dialectische gedragstherapie (DGT) is een veelgebruikte vorm van therapie die specifiek is ontwikkeld voor de behandeling van BPS. Deze therapie richt zich op het aanleren van vaardigheden om emoties te reguleren, impulsief gedrag te verminderen en betere interpersoonlijke relaties op te bouwen.

Hoewel BPS een uitdagende stoornis is om mee te leven, is herstel mogelijk met de juiste behandeling en ondersteuning. Vroege interventie en een geïntegreerde benadering van zorg kunnen helpen om de symptomen te verminderen en een betere kwaliteit van leven te bereiken.

Een gedeelde kwetsbaarheid voor traumatische gebeurtenissen is een andere belangrijke link tussen ASS en BPS. Beide aandoeningen worden geassocieerd met een verhoogd risico op stressgerelateerde symptomen en kunnen het klinische beeld verergeren. Mensen met ASS hebben vaak te maken met pesten, trauma, geweld en seksueel misbruik, terwijl ook traumatische ervaringen vaak gerapporteerd worden door mensen met BPS. Personen met hoge autistische trekken hebben mogelijk niet alleen een verhoogd risico op blootstelling aan trauma, maar ook een verhoogde kwetsbaarheid voor de effecten ervan, wat kan leiden tot posttraumatische symptomen en kenmerken die lijken op BPS.

Hoewel er nog beperkingen zijn in het beschikbare onderzoek en meer longitudinaal onderzoek nodig is, wijst de literatuur tot nu toe op interessante verbanden tussen BPS en ASS of autistische trekken. Verdere studies zijn nodig om deze verbanden beter te begrijpen en een meer gedifferentieerde benadering van psychopathologie te ontwikkelen. Een specifieke focus op de rol van gender kan daarbij waardevol zijn. Het verbeteren van onze kennis op dit gebied kan uiteindelijk leiden tot verbeterde preventieve strategieën, diagnostische procedures en behandelingsopties voor deze aandoeningen, evenals een beter begrip van gender-specifieke psychopathologie.

Dell’Osso L, Cremone IM, Nardi B, Tognini V, Castellani L, Perrone P, Amatori G, Carpita B. Comorbidity and Overlaps between Autism Spectrum and Borderline Personality Disorder: State of the Art. Brain Sci. 2023 May 26;13(6):862. doi: 10.3390/brainsci13060862. PMID: 37371342; PMCID: PMC10295949.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.