Mens, robot en seksualiteit

De interesse in seks met robots is een onderwerp dat veel vragen oproept, vooral als het gaat om de diepere drijfveren achter deze fascinatie. Recent onderzoek heeft enkele interessante inzichten geboden, die ons laten nadenken over onze relaties tot robots, seks en elkaar.

Een recente studie uitgevoerd door Connor Leshner en Jessica Johnson aan een universiteit in West-Canada werpt nieuw licht op deze kwestie. Ze vroegen studenten naar hun houding ten opzichte van seks met robots en ontdekten verrassende verbanden.

Eén van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek is dat mensen die meer vijandig seksisme en sociale dominantie vertonen, meer geneigd zijn interesse te tonen in seks met robots. Dit opent de deur naar grotere vragen over de aard van onze seksuele verlangens en de rol die macht speelt in onze relaties.

Het onderzoek suggereert dat mannen over het algemeen meer interesse tonen in seks met robots dan vrouwen. Deze interesse kan deels worden verklaard door vijandig seksisme. Met andere woorden, mannen die geïnteresseerd zijn in seks met robots vertonen vaak een gevoel van woede en wantrouwen jegens vrouwen. Voor hen kan de robot een alternatief bieden waarbij ze zich meer op hun gemak voelen. Het kan ook zijn dat de robot wordt gezien als een seksueel object dat ze met minachting kunnen behandelen, iets wat ze mogelijk al met vrouwen willen doen.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat mensen met een sterke sociale dominantie-oriëntatie ook meer interesse hebben in seks met robots. Dit wijst erop dat bredere sociale attitudes een rol spelen in deze interesse. Mensen die bepaalde groepen als minder waardevol zien, zijn ook eerder geneigd om seks met robots te overwegen. Het kan zijn dat deze mensen anderen al zien als objecten om te gebruiken, en daarom het gebruik van een robot als seksobject natuurlijker vinden.

Wat betekent dit voor onze relaties met robots, seks en elkaar? Het suggereert dat seks met robots deels draait om machtsverhoudingen. Mensen die anderen willen domineren, zijn meer geneigd om seks met robots te willen. Dit kan een deel van die ‘dominerende energie’ wegnemen, maar het kan ook innerlijke scripts versterken die anderen als seksuele objecten behandelen.

Het onderzoek werpt ook een interessant licht op de relatie tussen seksisme, sociale dominantie en vriendschap met robots. Mensen die meer vijandig seksisme en sociale dominantie vertonen, zijn juist minder geneigd om bevriend te raken met robots. Dit suggereert dat deze attitudes iets specifieks zeggen over seks met robots, en niet alleen over attitudes ten opzichte van robots in het algemeen.

Kortom, dit onderzoek geeft ons veel stof tot nadenken over de complexe relatie tussen mens, robot, seks en macht. Het roept vragen op over de diepere drijfveren achter onze verlangens en hoe deze verlangens onze relaties met anderen beïnvloeden. Hoewel er nog veel onderzoek moet worden gedaan, is één ding duidelijk: seks met robots is meer dan alleen een kwestie van technologie; het gaat ook over wie we zijn als mensen en hoe we onze relaties vormgeven.

Leshner, C. E., & Johnson, J. R. (2024). Technically in love: Individual differences relating to sexual and platonic relationships with robots. Journal of Social and Personal Relationships, 02654075241234377.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.