Emotioneel welzijn goed voor sociale ontwikkeling autistisch kind

Autistische kinderen ervaren meer sociale moeilijkheden en hebben vaker last van internaliserende gedragingen (zoals angst, depressie en terugtrekking) in vergelijking met hun niet-autistische leeftijdsgenoten. Er is echter nog weinig bekend over hoe deze aspecten elkaar in de loop van de tijd beïnvloeden.

Een longitudinaal onderzoek van anderhalf jaar heeft de verbanden geanalyseerd tussen door leraren gerapporteerde sociale vaardigheden en internaliserende gedragingen bij 177 autistische kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar. Het onderzoek bestreek drie meetmomenten. Uit de analyses bleek dat eerdere internaliserende gedragingen verband hielden met latere sociale vaardigheden bij autistische kinderen. Dit betekent dat minder internaliserende gedragingen voorspelden dat de sociale vaardigheden van het ene schooljaar naar het volgende zouden verbeteren.

Angst, depressie en terugtrekking

Deze veranderingen in sociale vaardigheden traden op ongeacht de verschillende leraren en klasomgevingen waarin de kinderen zich bevonden. Het omgekeerde verband, waarbij vroege sociale vaardigheden veranderingen in internaliserende gedragingen in de loop van de tijd voorspelden, werd niet ondersteund door de resultaten. Internaliserende gedragingen lieten vergelijkbare verbanden zien met latere sociale vaardigheden bij autistische kinderen, ongeacht hun cognitieve vermogen, of ze zich in reguliere of speciaal onderwijsklassen bevonden, en of hun leraren wel of geen specifieke training hadden gekregen met betrekking tot autisme. De bevindingen suggereren dat het bevorderen van het emotionele welzijn van kinderen en het aanpakken van internaliserende gedragingen op jonge leeftijd indirect de sociale ontwikkeling in de loop van de tijd kunnen bevorderen.

Dit onderzoek werpt licht op het belang van het begrijpen van de interactie tussen sociale vaardigheden en internaliserende gedragingen bij autistische kinderen. Het toont aan dat er een verband bestaat tussen deze twee aspecten, waarbij internaliserende gedragingen de sociale vaardigheden beïnvloeden. Het is interessant om op te merken dat het omgekeerde verband niet gevonden werd, wat betekent dat vroege sociale vaardigheden niet voorspelden hoe internaliserende gedragingen zich in de loop van de tijd zouden ontwikkelen.

De bevindingen hebben belangrijke implicaties voor het onderwijs en de ondersteuning van autistische kinderen. Ze suggereren dat het bevorderen van het emotionele welzijn van deze kinderen en het aanpakken van internaliserende gedragingen cruciaal zijn voor hun sociale ontwikkeling. Door te focussen op het verminderen van angst, depressie en terugtrekking kunnen leraren en zorgverleners indirect de groei van sociale vaardigheden bevorderen. Dit kan op verschillende manieren worden bereikt, zoals het bieden van passende begeleiding en ondersteuning op het gebied van emotionele regulatie en het creëren van een veilige en stimulerende leeromgeving.

Het onderzoek benadrukt ook dat de bevindingen gelden voor autistische kinderen ongeacht hun cognitieve vermogen en de aard van hun klasomgeving. Dit betekent dat het bevorderen van emotioneel welzijn en het aanpakken van internaliserende gedragingen relevant zijn voor autistische kinderen in zowel reguliere als speciaal onderwijsklassen. Bovendien is het interessant dat leraren met of zonder specifieke autismetraining vergelijkbare resultaten rapporteerden, wat suggereert dat iedere leraar een rol kan spelen in het ondersteunen van de sociale ontwikkeling van autistische kinderen.

Kortom, dit onderzoek benadrukt het belang van het bevorderen van emotioneel welzijn en het aanpakken van internaliserende gedragingen bij autistische kinderen. Door deze aspecten aan te pakken, kunnen we indirect de sociale vaardigheden van deze kinderen bevorderen en hen helpen bij hun algehele ontwikkeling. Het onderstreept de noodzaak van een holistische aanpak die rekening houdt met zowel de emotionele als de sociale behoeften van autistische kinderen in educatieve omgevingen.

Pereira BA, Hamsho N, Susilo A, Famolare GM, Blacher J, Eisenhower A. Longitudinal associations between internalizing behaviors and social skills for autistic students during the early school years. Sch Psychol. 2023 May 25. doi: 10.1037/spq0000556. Epub ahead of print. PMID: 37227899.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *