Vroege herkenning van autisme

De diagnose van ASS is een uitdagend proces, vooral bij jonge kinderen. Vroegtijdige detectie is van vitaal belang om tijdig effectieve interventies te kunnen bieden. In dit artikel bespreken we enkele belangrijke psychodiagnostische tools en strategieën die kunnen helpen bij het herkennen van de vroege tekenen van autisme.

ASS is een ‘spectrum’ stoornis, wat betekent dat de symptomen sterk kunnen variëren tussen individuen. Het wordt gekenmerkt door aanhoudende tekortkomingen in sociale communicatie en interactie, evenals beperkte en repetitieve gedragspatronen.

De eerste tekenen van autisme kunnen zich al voordoen op de leeftijd van 12 tot 18 maanden, hoewel de meeste kinderen pas na hun derde jaar worden gediagnosticeerd. Vroegtijdige diagnose is van essentieel belang omdat dit de basis legt voor effectieve therapie op een cruciaal moment in de ontwikkeling van het kind.

Een van de belangrijkste vroege waarschuwingssignalen voor autisme is het ontbreken van reactie wanneer een kind bij zijn naam wordt geroepen. Andere tekenen zijn het gebrek aan gedeeld plezier, het niet gebruiken van sociale gebaren, en het ontbreken van betekenisvolle enkele woorden op respectievelijk 12, 18 en 24 maanden.

Huisartsen en kinderartsen spelen vaak een cruciale rol bij het observeren van kinderen tijdens hun vroege ontwikkeling. Ze kunnen gedragsindicatoren van stoornissen als eerste opmerken. Daarom is het essentieel dat zij toegang hebben tot specifieke psychometrische tools om vroege symptomen van autisme te screenen.

Enkele van de aanbevolen screeningtools zijn:

  • First-Year Inventory (FYI): Een door ouders ingevulde vragenlijst voor kinderen van 12 maanden die zich richt op sociaal-communicatieve en sensorisch-regulerende functies.
  • Infant-Toddler Checklist (ITC): Een 24-item checklist ingevuld door verzorgers voor kinderen van 8-24 maanden, gericht op sociale en communicatieve gedragingen.
  • Modified Checklist for Autism in Toddlers – revised with follow up (M-CHAT-R/F): Een 20-item ouder-rapportage screeningtool voor peuters tussen 16 en 30 maanden, ontworpen om de gevoeligheid te maximaliseren bij het detecteren van autisme.

Naast deze Level 1-screeninginstrumenten zijn er ook Level 2-screeners, zoals de Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2), een semi-gestructureerd instrument om sociale interactie, communicatievaardigheden en gedrag te beoordelen.

Vroegtijdige detectie van autisme stelt clinici in staat om snel interventies te starten die de ontwikkeling en kwaliteit van leven van kinderen met autisme kunnen verbeteren. Het is van cruciaal belang om te beseffen dat deze tools screeningsmiddelen zijn en geen definitieve diagnoses stellen.

In conclusie, het vroeg herkennen van autisme is een essentiële stap in het bieden van de beste mogelijke zorg en ondersteuning aan kinderen met autisme en hun families. Met behulp van geschikte screeningsinstrumenten kunnen we kinderen met autisme snel identificeren en interventies in gang zetten die hun leven aanzienlijk kunnen verbeteren. Het begrijpen van de vroege tekenen van autisme en het gebruik van deze diagnostische tools is een belangrijke stap in de richting van het bevorderen van neurodiversiteit en het bieden van de juiste zorg aan diegenen die het nodig hebben.

Boccaccio FM, Platania GA, Guerrera CS, Varrasi S, Privitera CR, Caponnetto P, Pirrone C, Castellano S. Autism Spectrum Disorder: recommended psychodiagnostic tools for early diagnosis. Health Psychol Res. 2023 Sep 2;11:77357. doi: 10.52965/001c.77357. PMID: 37670796; PMCID: PMC10477006.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *