Alexithymie en ADHD

In de complexe wereld van adolescentie worden jongeren geconfronteerd met diverse psychologische uitdagingen. Twee opvallende aandoeningen, alexithymie en ADHD, manifesteren zich vaak in deze cruciale levensfase. Dit artikel werpt een blik op de relatie tussen deze twee aandoeningen, waarbij we trachten inzicht te bieden voor beter begrip en ondersteuning van getroffen adolescenten.

Alexithymie wordt gekenmerkt door moeite met het identificeren en uiten van emoties. Voor adolescenten met deze aandoening is het herkennen van hun eigen emotionele toestanden en het begrijpen van de gevoelens van anderen een constante strijd. Dit kan leiden tot sociale interactie- en communicatieproblemen, waardoor ze mogelijk emotioneel afstandelijk of onresponsief overkomen. De kernkenmerken van alexithymie omvatten moeilijkheden bij het identificeren en beschrijven van gevoelens, evenals een beperkte verbeeldingskracht. Deze uitdagingen kunnen aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van een adolescent om te navigeren door de emotioneel geladen wereld van de adolescentie.

ADHD, een neurologische ontwikkelingsstoornis, gaat gepaard met symptomen van onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit. Adolescenten met ADHD kunnen worstelen met organisatorische vaardigheden, aandacht vasthouden en het beheersen van impulsief gedrag. Deze symptomen kunnen de academische prestaties, sociale interacties en algemene functioneren beïnvloeden. In de adolescentie, waar zelfregulering en executieve functies worden uitgedaagd, komt ADHD vaak prominent naar voren, waardoor de moeilijkheden worden geaccentueerd.

Onderzoek suggereert een hogere prevalentie van alexithymie bij mensen met ADHD vergeleken met de algemene bevolking. Deze co-existentie kan de uitdagingen voor adolescenten vergroten. Het gebrek aan emotioneel bewustzijn dat inherent is aan alexithymie kan het moeilijker maken voor deze adolescenten om hun ADHD-gerelateerde moeilijkheden te herkennen en te verwoorden, wat het diagnostische en behandelingsproces compliceert.

De combinatie van ADHD en alexithymie kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het sociale leven van adolescenten. De reeds aanwezige uitdagingen in sociale interacties door impulsiviteit en hyperactiviteit worden verder versterkt wanneer alexithymie aanwezig is. Het begrijpen en uiten van emoties wordt bemoeilijkt, wat hun vermogen om relaties te vormen en te behouden beïnvloedt. Deze adolescenten kunnen moeite hebben om sociale signalen te interpreteren, waardoor ze als ongevoelig of empathieloos worden ervaren, wat leidt tot sociale isolatie en emotionele stress.

Een alomvattende aanpak is essentieel bij de behandeling en ondersteuning van adolescenten met zowel alexithymie als ADHD. Traditionele hulp bij ADHD, zoals medicatie en gedragstherapie, moeten worden aangevuld met strategieën die specifiek gericht zijn op het verbeteren van emotioneel bewustzijn en expressie. Cognitieve gedragstherapie kan effectief zijn bij het aanleren van adolescenten met alexithymie hoe ze emoties beter kunnen identificeren en beschrijven. Bovendien kan sociale vaardigheidstraining bijzonder gunstig zijn, omdat het hen helpt om effectiever om te gaan met sociale interacties.

Familiebetrokkenheid speelt een cruciale rol bij het beheer van deze aandoeningen. Het creëren van een gestructureerde en begripvolle omgeving door gezinsleden is van onschatbare waarde. Het informeren van familieleden over de aard van alexithymie en ADHD bevordert een empathische en ondersteunende thuissfeer. Deze ondersteuning is van vitaal belang terwijl adolescenten leren om te gaan met hun emoties en de symptomen van ADHD.

Behravan S, Borjali M, Hatami M. The Efficacy of Emotional Regulation on Alexithymia and General Healh of Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Secondary School: A Pilot Study. Salāmat-i ijtimā ̒ī (Community Health). 2022; 9(4): 38-49. DOI: http://doi.org/10.22037/ch.v9i4.31505.

Evren, C., Evren, B., Dalbudak, E., Topçu, M., Kutlu, N., & Elhai, J. D. (2020). Symptoms with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Alexithymia Symptoms among University Students. Addicta: The Turkish Journal on Addictions7(1).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *