Emotieherkenning bij autisme: De amygdala onder de loep

Mensen met autisme hebben vaak moeite met herkenning en uiting van emoties. Dit kan leiden tot moeilijkheden in sociale interacties. Onderzoek heeft zich gericht op de rol van de amygdala, een subcorticaal hersengebied, bij emotieherkenning. Eerdere studies tonen echter tegenstrijdige resultaten over de activiteit van de amygdala bij autistische individuen. In dit artikel verkennen we een recente studie die probeert helderheid te verschaffen over deze kwestie.

Verschillende studies hebben amygdala-alteraties in verband gebracht met autisme, maar de bevindingen variëren. Kleinschalige studies, variërend in onderzoeksparadigma’s en steekproefgrootte, hebben mogelijk bijgedragen aan tegenstrijdige resultaten. Bovendien kunnen comorbide stoornissen zoals depressie, angststoornissen en ADHD een rol spelen.

Deze studie onderzoekt amygdala-activiteit tijdens emotieverwerking bij 72 autistische en 79 niet-autistische deelnemers. Comorbiditeit, zoals depressie, angststoornissen en ADHD, wordt meegenomen. De gebruikte taak is een gezicht-matching taak die amygdala-activiteit betrouwbaar activeert.

Opvallend genoeg vertoonden autistische en niet-autistische deelnemers geen significante verschillen in amygdala-activiteit tijdens de verwerking van gezichten met emotie-uitingen. Deze resultaten werden niet beïnvloed door comorbiditeiten, de ernst van autistische kenmerken of de mate van beperkingen in sociale interactie.

Deze bevindingen dagen de gangbare opvatting uit dat emotieverwerking en sociale verwerking bij autisme hoofdzakelijk te wijten zijn aan veranderingen in de amygdala. De onderzoekers benadrukken dat de verwerking van emoties bij autistische individuen niet per definitie als verstoord moet worden beschouwd.

De resultaten van deze studie pleiten voor een meer genuanceerde benadering van emotieverwerking bij autisme. In plaats van te focussen op geïsoleerde hersengebieden, suggereert de studie dat het onderzoeken van hersenconnectiviteit en netwerken waardevoller kan zijn. Toekomstig onderzoek moet zich richten op verschillende subgroepen binnen de autismespectrumstoornis en diverse emotionele verwerkingstaken om een vollediger beeld te krijgen.

De studie werpt twijfels op over de traditionele opvatting dat de amygdala cruciaal is voor emotieverwerking bij autisme. De bevindingen benadrukken het belang van grootschalige studies, gedifferentieerde taken en het betrekken van comorbiditeiten in autismeonderzoek. Deze nieuwe inzichten dragen bij aan een beter begrip van emotieverwerking bij autistische individuen en bieden een basis voor verdere verkenning en discussie binnen de psychologische gemeenschap.

Langenbach BP, Grotegerd D, Mulders PCR, Tendolkar I, van Oort J, Duyser F, van Eijndhoven P, Vrijsen JN, Dannlowski U, Kampmann Z, Koelkebeck K. Autistic and non-autistic individuals show the same amygdala activity during emotional face processing. Mol Autism. 2024 Jan 10;15(1):2. doi: 10.1186/s13229-024-00582-9. PMID: 38200601; PMCID: PMC10782610.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *