Viloxazine: Een nieuwe behandeling voor volwassenen met ADHD

ADHD is een veelvoorkomende aandoening bij kinderen. Slechts 2-3% van de kinderen met ADHD blijft deze stoornis ervaren in volwassenheid. Het stellen van de diagnose ADHD is vaak lastig vanwege het verhullen van copingmechanismen en symptomen die overlappen met andere, vaker voorkomende stoornissen.

Traditioneel werd ADHD behandeld met stimulerende medicatie. Bij gevallen waarbij sprake is van bijkomende stoornissen zoals angst en andere complicerende factoren, hebben niet-stimulerende opties de voorkeur.

Tot deze opties behoren atomoxetine en viloxazine. Viloxazine is de eerste nieuwe niet-stimulerende behandelingsoptie die de afgelopen twee decennia is goedgekeurd voor volwassenen met ADHD. Het therapeutisch effect van viloxazine wordt voornamelijk veroorzaakt door de werking als een noradrenaline-heropnameremmer en het kan ook invloed uitoefenen op het serotoninesysteem. Viloxazine is relatief veilig en effectief gebleken bij de behandeling van andere aandoeningen zoals depressie, angst, epilepsie en middelenstoornis.

Meer keuze

Met de goedkeuring van viloxazine als een nieuwe behandelingsoptie voor volwassenen met ADHD hebben patiënten en clinici nu meer keuzemogelijkheden bij het bepalen van de juiste behandeling. Viloxazine heeft zich bewezen als een effectief medicijn dat symptomen van ADHD kan verminderen en kan ook gunstig zijn bij de behandeling van andere gerelateerde aandoeningen. Het is echter belangrijk om rekening te houden met mogelijke geneesmiddelinteracties en de specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen bij bepaalde patiëntenpopulaties.

Patiënten met een voorgeschiedenis van lever- of hartziekte, evenals degenen met een familiegeschiedenis van bipolaire stoornis, moeten nauwlettend worden gevolgd tijdens het gebruik van viloxazine. Bovendien moeten patiënten die ook anti-epileptica gebruiken extra voorzichtig zijn vanwege mogelijke geneesmiddelinteracties. Het is essentieel dat artsen en patiënten samenwerken om de risico’s en voordelen van het gebruik van viloxazine te begrijpen en te beoordelen.

Hoewel viloxazine een waardevolle toevoeging is aan de behandelingsopties voor volwassenen met ADHD, is het belangrijk op te merken dat elk individu uniek is en dat niet elk medicijn geschikt is voor iedereen. Het is raadzaam dat patiënten met ADHD een open gesprek voeren met hun arts over de behandelingsopties en hun specifieke behoeften en omstandigheden. Door samen te werken kunnen zij de beste behandeling vinden die past bij hun individuele situatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *