metacognitie

Metacognitie bij autisme

Metacognitie, oftewel denken over ons eigen denken, speelt een cruciale rol in ons dagelijks leven. Het helpt ons om onze gedachten en acties te begrijpen, te voorspellen en te controleren. Dit vermogen is belangrijk voor leren en beslissingen nemen en is zelfs een betere voorspeller van academische prestaties dan algemene intelligentie. Moeilijkheden met metacognitie kunnen daarom grote gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren, vooral voor mensen met autisme.

Onderzoek toont aan dat autistische mensen vaak moeite hebben met het accuraat inschatten van hun eigen mentale staten. Dit kan invloed hebben op verschillende aspecten van het dagelijks leven, zoals sociale interacties en academische prestaties. Het begrijpen van deze metacognitieve processen is daarom essentieel voor het bieden van effectieve ondersteuning.

Metacognitie is belangrijk voor leren en beslissingen nemen en is zelfs een betere voorspeller van academische prestaties dan algemene intelligentie.

Onderzoek

Carpenter en Williams (2022) voerden een meta-analyse uit om een duidelijker beeld te krijgen van metacognitieve accuraatheid bij autisme. Ze verzamelden data uit 17 studies waarin 412 autistische individuen en 453 niet-autistische individuen werden vergeleken. Het doel was om te bepalen of er een significant verschil is in metacognitieve accuraatheid tussen deze groepen.

Het onderzoek toonde aan dat er een matige, maar heterogene vermindering is in metacognitieve accuraatheid bij autistische individuen vergeleken met niet-autistische individuen. Dit betekent dat autistische mensen over het algemeen minder accuraat zijn in het beoordelen van hun eigen cognities. Echter, de mate van vermindering varieerde afhankelijk van de specifieke metacognitieve taak.

Oordeelsvorming (Judgements of Confidence)

Oordeelsvorming, of ‘judgements of confidence’, verwijst naar het vermogen om in te schatten hoe zeker je bent van je antwoord of beslissing. In deze taak wordt deelnemers gevraagd hoe zeker ze zijn van hun antwoord na het voltooien van een objectieve taak, zoals het beantwoorden van een vraag. Bij autistische kinderen bleek de accuraatheid hiervan verminderd, terwijl autistische volwassenen vergelijkbare niveaus van accuraatheid vertoonden als niet-autistische volwassenen.

Leervermogen (Judgements of Learning)

Leervermogen, of ‘judgements of learning’, houdt in dat je inschat hoe goed je denkt dat je informatie hebt geleerd. Deelnemers leren bijvoorbeeld woordparen en geven vervolgens aan hoe waarschijnlijk het is dat ze de informatie correct zullen herinneren. Uit het onderzoek bleek dat er geen significante verschillen waren tussen autistische en niet-autistische individuen, wat suggereert dat dit aspect van metacognitie mogelijk intact blijft bij autisme.

Gevoel van weten (Feeling of Knowing)

Het ‘gevoel van weten’, of ‘feeling of knowing’, betreft de inschatting of je denkt dat je een antwoord weet, zelfs als je het niet direct kunt herinneren. Bijvoorbeeld, deelnemers proberen zich een woord te herinneren en geven aan of ze denken dat ze het zullen herkennen uit een lijst. Zowel autistische kinderen als volwassenen toonden verminderingen in deze taak, wat aangeeft dat dit aspect consistent problematisch kan zijn voor mensen met autisme.

Prestaties (Judgements of Performance)

Prestaties, of ‘judgements of performance’, houden in dat je vooraf of achteraf inschat hoeveel vragen je correct hebt beantwoord of hoeveel taken je correct hebt uitgevoerd. Deze inschattingen worden vergeleken met de werkelijke prestaties. Bij autistische kinderen bleek dat ze moeite hadden met het nauwkeurig inschatten van hun prestaties. Er is echter onvoldoende data beschikbaar over de prestaties van autistische volwassenen bij deze specifieke taak.

Interpretatie

De bevindingen suggereren dat metacognitieve moeilijkheden bij autistische individuen afhankelijk kunnen zijn van de specifieke taak en de leeftijd van de deelnemers. Autistische kinderen hebben bijvoorbeeld meer moeite met oordeelsvorming dan autistische volwassenen, wat kan wijzen op een ontwikkeling of compensatie over de tijd.

Mogelijke redenen voor deze variatie kunnen zijn:

  • Ontwikkelingsfactoren: Metacognitieve vaardigheden kunnen verbeteren naarmate autistische individuen ouder worden.
  • Compensatie: Volwassenen met autisme kunnen strategieën ontwikkelen om hun metacognitieve tekortkomingen te compenseren.

Implicaties voor de praktijk

De resultaten van dit onderzoek hebben belangrijke implicaties voor het dagelijks leven en onderwijs van autistische individuen. Het is cruciaal dat leraren en begeleiders zich bewust zijn van de specifieke metacognitieve uitdagingen waarmee autistische leerlingen te maken kunnen hebben. Gerichte ondersteuning en interventies kunnen helpen bij het verbeteren van metacognitieve vaardigheden, zoals:

  • Training en behandeling: Gericht op het verbeteren van specifieke metacognitieve taken waarin autistische individuen zwakker presteren.
  • Gebruik van hulpmiddelen: Zoals visuele ondersteuningen en checklists om het zelfmonitoring en zelfbeoordeling te verbeteren.

Carpenter KL, Williams DM. A meta-analysis and critical review of metacognitive accuracy in autism. Autism. 2023 Feb;27(2):512-525. doi: 10.1177/13623613221106004. Epub 2022 Jul 7. PMID: 35796111.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.