zelfmoord

Zelfmoord bij autistische jongeren

Zelfmoord onder jongeren is een ernstig en groeiend probleem, maar bij autistische jongeren is dit risico nog hoger. Dit artikel bespreekt de bevindingen van recent onderzoek naar suïcidaliteit bij autistische jongeren, en biedt inzichten in hoe deze kennis kan worden toegepast in de praktijk.

Zelfmoord en autisme: een complex verband

Onderzoek toont aan dat autistische jongeren een aanzienlijk hoger risico lopen op suïcidale gedachten en gedragingen in vergelijking met hun niet-autistische leeftijdsgenoten. Ongeveer één op de vier autistische jongeren heeft suïcidale gedachten, en bijna één op de tien heeft een suïcidepoging gedaan. Deze cijfers zijn schokkend.

In vergelijking met de algemene populatie is de kans op suïcide bij autistische jongeren zes keer hoger. Dit kan te maken hebben met de unieke uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd, zoals sociale isolatie, pesten en de complexiteit van comorbide psychische aandoeningen.

Factoren die bijdragen aan suïcidaliteit bij autistische jongeren

Psychologische factoren: Depressie en angst zijn veelvoorkomende problemen bij autistische jongeren. Deze psychische aandoeningen verhogen het risico op suïcidale gedachten en gedragingen aanzienlijk.

Sociodemografische factoren: Leeftijd en geslacht kunnen ook een rol spelen. Jongere autistische kinderen lopen bijvoorbeeld minder risico op suïcidaliteit dan oudere tieners. Daarnaast blijken autistische meisjes een hoger risico te hebben op suïcidaliteit dan jongens, mogelijk vanwege verschillen in sociale verwachtingen en druk.

Andere relevante factoren: Pesten is een significante risicofactor voor suïcidaliteit. Autistische jongeren worden vaak slachtoffer van pesten vanwege hun anders-zijn en moeite met sociale interacties. Daarnaast kunnen negatieve ervaringen zoals misbruik en sociaaleconomische achterstanden bijdragen aan het verhoogde risico.

Beschermende factoren

Gelukkig zijn er ook factoren die autistische jongeren kunnen beschermen tegen suïcidaliteit. Veerkracht, of het vermogen om te herstellen van tegenslagen, is een belangrijke beschermende factor. Sociale steun van familie, vrienden en de gemeenschap kan ook een cruciale rol spelen.

Pesten is een significante risicofactor voor suïcidaliteit.

Interventies: Vroege interventie en participatieve suïciderisico-assessments kunnen helpen bij het identificeren van jongeren die risico lopen. Therapieën die veerkracht bevorderen en coping-mechanismen aanleren, zijn ook effectief gebleken.

Vroege detectie van suïcidale gedachten en gedragingen kan levens redden. Het is belangrijk dat ouders, leraren en zorgprofessionals samenwerken om een ondersteunende omgeving te creëren voor deze jongeren.

Ongeveer één op de vier autistische jongeren heeft suïcidale gedachten, en bijna één op de tien heeft een suïcidepoging gedaan.

Toekomstig onderzoek moet zich richten op het beter begrijpen van de specifieke risico- en beschermende factoren voor suïcidaliteit bij autistische jongeren. Dit kan helpen bij het ontwikkelen van nog effectievere ondersteuning.

O’Halloran L, Coey P, Wilson C. Suicidality in autistic youth: A systematic review and meta-analysis. Clin Psychol Rev. 2022 Apr;93:102144. doi: 10.1016/j.cpr.2022.102144. Epub 2022 Mar 9. PMID: 35290800.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.