Leesangst heeft geen invloed op academische prestaties bij universiteitsstudenten

Lezen is een essentiële vaardigheid die van invloed is op academisch succes. Helaas hebben zwakke lezers vaak lagere academische prestaties en ervaren ze meer angst, waaronder leesangst. Deze angst kan op zijn beurt weer leiden tot een slechtere academische prestatie. Een recent onderzoek heeft echter aangetoond dat leesangst geen directe invloed heeft op de academische prestaties van universiteitsstudenten. Laten we eens kijken naar de bevindingen van dit onderzoek.

Het onderzoek omvatte 169 studenten (69% vrouwelijk) van een Australische universiteit. De deelnemers ondergingen een online leesbeoordeling, waarbij verschillende aspecten van leesvaardigheid werden getest, zoals decoderen, fonologisch bewustzijn, orthografische kennis en begrip. Daarnaast vulden ze een enquête in over leesangst, algemene angst en hun leesgeschiedenis. De academische prestaties werden beoordeeld op basis van universitaire cijfers.

Uit het onderzoek kwamen twee factoren van leesangst naar voren: sociale angst en niet-sociale angst. Beide factoren waren onderscheidend van algemene angst. Opvallend was dat er een negatieve correlatie werd gevonden tussen leesvaardigheid en leesangst, wat betekent dat studenten met betere leesvaardigheid over het algemeen minder leesangst hadden. Bovendien was er een positieve correlatie tussen leesvaardigheid en academische prestaties, wat suggereert dat sterke lezers over het algemeen betere cijfers behaalden aan de universiteit.

Interessant genoeg toonde het onderzoek aan dat leesangst niet gecorreleerd was met academische prestaties. Dit betekent dat studenten met leesangst niet per se slechtere cijfers behaalden dan studenten zonder leesangst. Bovendien bleek uit de analyse dat leesangst ook niet fungeerde als een bemiddelende factor tussen leesvaardigheid en academische prestaties. Met andere woorden, leesangst leek geen invloed te hebben op de relatie tussen leesvaardigheid en academisch succes bij universiteitsstudenten.

Conclusie en toekomstig onderzoek

Dit onderzoek was het eerste in zijn soort dat leesangst bij volwassenen onderzocht. Hoewel er geen directe invloed van leesangst op academische prestaties werd gevonden, blijft het belangrijk om te begrijpen hoe leesangst het leven van universiteitsstudenten kan beïnvloeden. Verder onderzoek is nodig om de impact van leesangst op andere aspecten van het studentenleven te bepalen, zoals psychologisch welzijn, motivatie en zelfvertrouwen.

Het begrijpen van leesangst en het vinden van manieren om ermee om te gaan, kan universiteitsstudenten helpen hun leesvaardigheid en academische prestaties te verbeteren. Docenten en onderwijsinstellingen kunnen maatregelen nemen om studenten met leesangst te ondersteunen, zoals het bieden van begeleiding, het aanbieden van speciale programma’s of het implementeren van effectieve leesstrategieën.

Al met al benadrukt dit onderzoek dat leesangst niet de doorslaggevende factor lijkt te zijn bij het bepalen van academisch succes bij universiteitsstudenten. Er zijn echter nog veel vragen onbeantwoord, en verder onderzoek zal ons helpen een vollediger beeld te krijgen van de relatie tussen leesangst, leesvaardigheid en academische prestaties.

Soares S, Boyes ME, Parrila R, Badcock NA. Does reading anxiety impact on academic achievement in higher education students? Dyslexia. 2023 May 10. doi: 10.1002/dys.1738. Epub ahead of print. PMID: 37165419.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.